Lidmaatschap NVvP

Lidmaatschap NVvP

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten maak je het mede mogelijk dat de beroepsgroep zich verder versterkt. De beroepsvereniging behartigt de belangen van haar leden. Gezamenlijk hebben we al veel gerealiseerd, waaronder:

 • Podotherapeuten hebben de meest brede kennis van voeten in vergelijking met andere beroepsgroepen en na de medisch specialisten de meest uitgebreide opleiding van zorgverleners in de voetengezondheidszorg.
 • Het opleidingstraject van podotherapeuten is verankerd in een HBO-Bachelordiploma.
 • Podotherapeuten zijn wettelijk erkend in hun meerwaarde voor de gezondheidszorg en in de kwaliteit van hun producten en diensten (artikel 34, wet BIG).
 • Podotherapeuten zijn met hun zorgaanbod verankerd in het verzekeringspakket van de Nederlandse zorgverzekeraars.
 • Podotherapeuten zijn op vele plaatsen in het land de natuurlijke en vaste partner van huisartsen en tweedelijns zorgverleners op het gebied van voetengezondheidszorg.
 • Podotherapeuten leveren al enkele jaren een bijdrage aan en participeren in wetenschappelijk onderzoek naar voetengezondheidszorg.
 • Podotherapeuten hebben een professioneel instrumentarium ontwikkeld voor kwaliteitsborging en certificering, dat ook door andere paramedici wordt gebruikt.
 • Podotherapeuten zijn internationaal erkend door de Fédération Internationale des Podologues.

Om lid te worden van het NVvP moet je voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • (periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici;  
 • volgen van bij- en nascholing;
 • naleven van de NVvP richtlijnen. 

Aanmelden

Podosophia online voor álle NVvP-leden

Het vakblad Podosophia maakt deel uit van het lidmaatschap van de NVvP. Podosophia verschijnt driemaal per jaar. Leden krijgen het tijdschrift thuisgestuurd en kunnen de artikelen, ook die uit eerdere jaargangen, online raadplegen via BSL Podotherapeut Totaal. Dat is het online abonnement dat de NVvP voor alle leden beschikbaar stelt. Hier zijn diverse andere artikelen en naslagwerken voor podotherapeuten te vinden.

Studentleden hebben online toegang tot het blad en ontvangen indien gewenst een printversie zodra ze overgaan naar een regulier lidmaatschap.

De NVvP biedt naast Podosophia en BSL Podotherapeut Totaal meer ledenvoordeel, zoals korting op bepaalde producten en diensten.

NVvP Ledenvoordeel

Kosten lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten zijn de volgende kosten verbonden:

Lidsoort

Contributie per jaar

Studentlid: gratis*

Lid in loondienst: €1060,- (bestaande uit: €885 contributie en W&I €175)

Zelfstandig lid: €1.297,- (bestaande uit: €1122 contributie en W&I €175)

Buitengewoon lid: €257,-

* Wij vragen studenten die zich aanmelden om een kopie van hun inschrijving van de opleiding van het huidige collegejaar.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/ 31 december. Alle leden ontvangen 3 maal per jaar het blad 'Podosophia': het vakblad voor podotherapeuten.
Opzegging van het lidmaatschap ontvangen wij graag voor 1 december van het betreffende kalenderjaar.

Ieder lid van de NVvP verklaart zich te houden aan:

 • Minimuminrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk',
 • Beroepscode
 • Huishoudelijk reglement
 • Hygiëne richtlijnen

Deze documenten kun je vooraf opvragen bij het secretariaat via secretariaat@podotherapie.nl

Sluiten