Buitenlands gediplomeerd

Als je de opleiding tot podotherapeut in het buitenland hebt gevolgd dan kun je helaas niet direct aan de slag als podotherapeut in Nederland. Laat in dit geval eerst de door jou gevolgde opleiding toetsen door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBVG). Deze commissie heeft de taak de minister van VWS te adviseren over de erkenning van de diploma’s van buitenlandse beroepsbeoefenaren die in de Nederlandse gezondheidszorg willen werken. De CBGV is ondergebracht bij het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Adresgegevens van het CIBG:

Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Telefonische bereikbaar tijdens kantooruren op 070 - 3405487.

Aanmeldprocedure bij de NVvP

Indien de CBGV de door jou gevolgde opleiding heeft erkend, dien je je eerst in te schrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Kwaliteitsregister Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
T 030 23 18 225
info@kwaliteitsregisterparamedici.nl

De datum van afstuderen in België wordt door het KP als uitgangspunt gehanteerd bij het bepalen van de registratieperiode binnen het KP. Meld je na de registratie bij het Kwaliteitsregister aan bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Wij zullen je dan verder informeren.

Aanmelden

Herregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici

Het KP hanteert de datum van afstuderen als uitgangspunt voor de registratieperiode. Als je hierdoor binnen een zeer korte termijn moet herregistreren dan kun je gebruik maken van de dispensatieregeling van het KP voor een langere periode voor herregistratie.

Sluiten