Bestuur en bureau

Bestuur

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) behartigt de collectieve en individuele belangen van alle podotherapeuten in Nederland. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier bestuursleden met een eigen portefeuille.

Het bestuur van de NVvP:

Frederik Vogelzang: Voorzitter

"Samen met de andere bestuursleden bewaak ik de samenhang tussen alles wat we als beroepsvereniging op ons bordje hebben. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, bekostiging, opleiding, wet- en regelgeving maar ook het inspelen op de trends binnen de gezondheidszorg. Het belang van de leden, dus alle podotherapeuten, is daarbij altijd het uitgangspunt.

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de grote lijn zoals we die in het meerjarenbeleidsplan en de begroting hebben vastgelegd. Dat doe ik vol overtuiging. Als vertrekpunt zorg ik daarbij voor een inspirerend verhaal met een gedegen onderbouwing, zodat we met elkaar aan de slag kunnen." 

Kayleigh van Amelsfort: Bestuurslid Wetenschap & Vakinhoud.

Kayleigh van Amelsfort is podotherapeut en bestuurslid met de portefeuille Wetenschap & Vakinhoud.

"Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang"

"Podotherapie is een ontzettend belangrijke schakel op vele vlakken binnen de gezondheidszorg en podotherapeuten zijn een vooruitstrevende groep zorgprofessionals met een unieke positie. De samenhang tussen de doorontwikkeling van de vakinhoud en de wetenschap is dan ook evident. Hiertoe werken podotherapeuten in het veld samen met gerenommeerde onderzoekscentra. Als bestuurslid van de NVvP wil ik graag bijdragen aan de verdere doorontwikkeling en onderbouwing van het vak!"

Linda Ehrenhard: Bestuurslid Praktijkzaken

Linda Ehrenhard is praktiserend podotherapeut en bestuurslid met de portefeuille Praktijkzaken.

"Als praktiserend podotherapeut/praktijkhouder in het bestuur informeer ik het bestuur altijd over zaken die spelen in het werkveld. Ook kan ik vanuit de praktijksituatie duidelijk maken welke consequenties beleidsbesluiten zullen hebben voor het werkveld. Als bestuurslid met portefeuille Praktijkzaken behartig ik de uiteenlopende belangen die voortkomen uit de verscheidenheid binnen de podotherapie. Een voorbeeld is de steeds groter wordende regeldruk en toenemende druk vanuit wetgeving. Ik geloof in het terugbrengen van complexe problemen in eenvoudige oplossing die voor iedereen goed uitvoerbaar zijn in de praktijk."

Vacature: Bestuurslid Ontwikkeling & Bekostiging Podotherapie

Verenigingsbureau

Op het verenigingsbureau werken zeven medewerkers en een directeur die tevens ambtelijk secretaris van het bestuur is. Het bureau van de NVvP is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 035 – 6246388. Alle medewerkers hebben hun eigen aandachtsgebieden zoals hieronder beschreven. Heb je een vraag? Mail ons dan via het contactformulier.

Het bureau van NVvP

  • Janet van Keulen: Directeur
  • Vacature secretarieel medewerker
  • Nienke Dijk:¬†Beleidsmedewerker Kwaliteit
  • Lieke van Buuren: Beleidsmedewerker Wetenschap & Vakinhoud
  • Iris van Veen: Audits
  • Edm√©e Hiemstra: Communicatie & PR
  • Ilse Steenbrink: Communicatie & PR
  • Simone van der Meer: Administratie
Sluiten