U bevindt zich hier :
»

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Vanaf 2016 kan het keurmerk worden aangevraagd. Het Praktijkkeurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt op het gebied van zes kwaliteitsdomeinen: >>

Vergoedingen Podotherapie

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed in de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Bent u diabetespatiënt? Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wij hebben alle verzekeringen weer voor u op een rij gezet. Benieuwd wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor podotherapie in 2018? 

Bekijk dan het
Vergoedingenoverzicht Podotherapie.

Zoeken in de buurt

Zoek nu uw podotherapeut in de buurt met onze praktijkzoeker. Geef uw postcode of woonplaats op. In de resultatenlijst kunt u dan precies zien welke podotherapeut bij u in de buurt werkzaam is.

Zoek met keurmerk
Klik hier voor een compleet overzicht.

De podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorg

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.

Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden. Podotherapeuten zijn erkende specialisten op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.

De podotherapeut

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het  Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Wist u dat…
… de voet bestaat uit maar liefst 26 afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen?

Nieuwsberichten

Verwarring over vergoeding podotherapie bij Zilveren Kruis Achmea in 2017

Zilveren Kruis Achmea heeft de vergoedingen voor 2017 bekend gemaakt. De vergoeding van podotherapie/podologie/podoposturale therapie en (sport)steunzolen wordt vanaf 2017 verhoogd. Dat is goed nieuws voor onze patiënten!

Helaas heeft de manier waarop Zilveren Kruis Achmea de wijzigingen voor 2017 heeft gecommuniceerd bij sommige patiënten tot verwarring geleid over de vergoeding van podotherapie bij Zilveren Kruis Achmea. Wij geven u hierover graag meer duidelijkheid:

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot consencus

Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg? De samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de voetengezondheidszorg neemt steeds grotere vormen aan. Een actueel multidisciplinair vraagstuk is wanneer bij mensen met diabetes sprake is van eelt dat medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden.

BIG Misverstanden!

Er is binnen het voetenland een actuele belangstelling voor de Wet BIG en dan in het bijzonder om opgenomen te kunnen worden in artikel 34 van deze wet. Naar mijn mening leven er in ieder geval twee misverstanden over de mogelijkheden van de Wet BIG.

Maar wat is het toetsingskader, dat VWS gaat hanteren? Dus wat zegt de minister tot nu toe over de Wet BIG? De Wet BIG is in de afgelopen jaren voor de tweede keer geëvalueerd. Deze evaluatie is door een extern bureau, in opdracht van VWS, uitgevoerd. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen en de minister heeft haar beleidsreacties op deze aanbevelingen naar de Tweede kamer gestuurd. En wat staat hierin te lezen?