Podotherapie en diabetes

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen diabetes mellitus (suikerziekte) en dat aantal zal de komende jaren verder stijgen. Een complicatie die veel voorkomt is de diabetische voet.

Preventieve voetzorg

Als er diabetes bij je is vastgesteld, komt er veel op je af. Wat je voeten betreft is het belangrijk om ze regelmatig te (laten) controleren op wondjes. Het is namelijk zo dat een kwart van alle mensen met diabetes meer risico loopt op een wondje dat slecht geneest, een zogenoemde diabetische voet. In het ergste geval kan een niet genezende wond leiden tot een amputatie.

Jaarlijks onderzoek

Laat elk jaar je voeten onderzoeken om vast te stellen hoe groot de kans is op voetproblemen. Als blijkt dat je geen risico loopt dan moet je nog wel zelf blijven opletten tot de volgende controle. Loop je wel risico dan stelt de (diabetes)podotherapeut een persoonlijk behandelplan op. Deze voetzorg is medisch noodzakelijk en wordt dan ook vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoedingen

Wat kun je zelf doen?

Vrouw met pijnlijke voet

Je kunt zelf een aantal dingen doen om je voeten goed te verzorgen, zoals een verzorgende crème gebruiken om de huid soepel te houden en zorgen voor goed passende sokken zonder vervelende naden. Het is ook beter om niet op blote voeten te lopen, ook thuis niet. Draag zoveel mogelijk schoenen met een goede pasvorm, die comfort en stevigheid bieden zonder drukplekken.

Lees meer

Voetscreening

De huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde stelt elk jaar tijdens een voetscreening vast welk risico iemand met diabetes heeft op het krijgen van voetwonden. Dit wordt de Sims classificatie genoemd. Bij de Sims classificatie hoort een zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft aan welke voetzorg nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Afhankelijk van het zorgprofiel wordt de voetzorg die nodig is voor mensen met diabetes georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

illustratie diabetische voet

De podotherapeut heeft als doel om voetwonden bij mensen met diabetes te voorkomen. Daarom voert de podotherapeut een podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek en controles uit. Tijdens dit onderzoek gaat de podotherapeut op zoek naar de oorzaak van druk en wrijving en probeert deze zoveel mogelijk weg te nemen. Dit doet de podotherapeut door bijvoorbeeld adviezen te geven op het gebied van schoenen en zelfzorg of het maken van drukverdelende podotherapeutische zolen, maar ook door nauw samen te werken met pedicures, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Sluiten