Duurzame Podotherapiepraktijk

Wil jij aan de slag met het verduurzamen van jouw praktijk? De NVvP heeft in samenwerking met Stimular het e-boek Duurzame Podotherapiepraktijk ontwikkeld. Hierin vind je allerhande maatregelen die bijdragen aan het reduceren van energieverbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en watervervuiling.

Wij zijn hiermee de eerste van de paramedici die leden informeren en motiveren om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dat is belangrijk. De zorg heeft een aandeel van 7% in de Nederlandse CO2-uitstoot en die moeten we gezamenlijk omlaag brengen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, de GGZ en de geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor eerstelijnszorgverleners.   

Een compleet kennisproduct vol concrete tips

Het e-boek Duurzame Podotherapiepraktijk helpt podotherapeuten op weg om hun praktijk te verduurzamen. De quick-wins zorgen voor de eerste besparingen, zoals een lager energieverbruik, vermindering van afval en lager waterverbruik. Het boek is onderverdeeld in hoofdstukken over onder andere de praktijkinrichting, huisvesting, inkoop, productie en logistiek.

Samen op weg naar een duurzame toekomst!

Sluiten