U bevindt zich hier : Kwaliteit van zorg » Niet tevreden? » Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de behandeling?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over het contact met de podotherapeut. Het is belangrijk dat u dat kenbaar maakt, voor uzelf, maar ook voor andere patiënten. Wat kunt u doen?

Een klacht indienen

Wij raden u aan om als patiënt onderstaande stappen te volgen als u een klacht heeft over bijvoorbeeld de behandeling, het contact met de podotherapeut of de factuur:

  1. De klacht bespreken met de podotherapeut
    Het is goed om de klacht te bespreken met de betreffende podotherapeut. Dat is misschien lastig, maar het is ook mogelijk om dit samen met iemand te doen, bijvoorbeeld een familielid of een goede kennis. U kunt de klacht het beste per brief melden en daarin bijvoorbeeld vragen om een gesprek. Het kan zijn dat uw podotherapeut niet weet dat u ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een mogelijke oplossing kan zijn.  
  2. De klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk
    U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de  betreffende podotherapiepraktijk. Het kan zijn dat de podotherapiepraktijk geen eigen klachtenfunctionaris heeft, maar is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Als dat zo is dan dient u daar de klacht in via het klachtenformulier.  

    Aan het behandelen van de klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.
KP
NVvDP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten