U bevindt zich hier : Kwaliteit van zorg » Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de behandeling?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over het contact met de podotherapeut. Het is belangrijk dat u dat kenbaar maakt, voor uzelf, maar ook voor andere patiënten. Wat kunt u doen?

De podotherapeut doet er alles aan om je gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg met en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook de podotherapiepraktijk) de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Indien de klachtenfunctionaris werkzaam is bij de zorgaanbieder, waarborgt de zorgaanbieder dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk zijn functie kan uitoefenen.

Praktijken die er niet voor kiezen zelf een klachtenfunctionaris te benoemen (bijvoorbeeld de kleine praktijken) kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening (klachtenfunctionaris) van het Kwaliteitsregister Paramedici.

KP
NVvDP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten