Lectoraat Podotherapie gestart

Podotherapeut Dr. Marloes Tenten-Diepenmaat is lector voor het aandachtsgebied Podotherapie op de Hogeschool Saxion in Enschede. Het lectoraat Podotherapie verhoogt de kwaliteit van de beroepsgroep door praktijkgericht onderzoek.

Met toegepast onderzoek op het gebied van Podotherapie heeft Saxion een landelijke primeur in het hoger beroepsonderwijs. Door het lectoraat Podotherapie wordt een belangrijk fundament gelegd voor de opbouw van kennisontwikkeling binnen de podotherapie. Marnix de Romph, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) reageert trots: “Het lectoraat is een langgekoesterde wens van de beroepsgroep en nu realiteit geworden dankzij een unieke samenwerking tussen de Hogescholen Saxion, Fontys en de NVvP.”

Fundament voor kennisontwikkeling
De keuze voor Dr. Marloes Tenten-Diepenmaat als lector is logisch. Ze is namelijk geen onbekende naam binnen de podotherapie. Als eerste podotherapeut in Nederland promoveerde ze in 2020 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richtte zich op multidisciplinaire voetzorg bij patiënten met reumatoïde artritis. Eerder had zij vijftien jaar een podotherapiepraktijk. Al jaren onderzoekt zij hoe het werkveld ervoor kan zorgen écht te weten welke podotherapeutische zorg de patiënt nodig heeft. De oprichting van het lectoraat Podotherapie is bij de beantwoording van deze vraag een fundamentele stap.

Een lectoraat doet praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden vaak bij deze onderzoeken betrokken, maar ook worden academici ingezet die kunnen promoveren op voor hoger onderwijs relevante vraagstukken, onder begeleiding van de lector en hun universitaire promotoren.

Doorontwikkeling patiëntenzorg
“Technologie, positieve gezondheid en interprofessionele samenwerking zijn belangrijke onderwerpen die de komende jaren in het vakgebied spelen. Er zijn ontzettend veel innovaties mogelijk op technologisch gebied,” aldus een sterk gemotiveerde Tenten. “Ik wil mijn steentje bijdragen om het vak verder te brengen, te bouwen aan kennisontwikkeling en innovaties. Het is belangrijk dat we podotherapiestudenten handvatten geven waarmee ze als toekomstige professionals, met innovaties én door goed samen te werken met andere disciplines, hun patiënten verder kunnen helpen. Dat is mijn missie.”

De NVvP is ontzettend blij met deze ontwikkeling binnen de opleidingen Podotherapie zoals die door Saxion en Fontys worden aangeboden.

“Door het lectoraat kan de verbinding gemaakt worden tussen onderzoek, onderwijs en de (zorg)praktijk. De kwaliteit en onderbouwing van de hoogwaardige zorg die onze podotherapeuten nu al leveren zal door het lectoraat naar een nog hoger niveau worden getild. Een prachtige stap vooruit!”

Sluiten