U bevindt zich hier : Zorgprofessional » Actueel » Basisverzekerde geneeskundige preventieve voetzorg

Basisverzekerde geneeskundige preventieve voetzorg

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland heeft dit in juni 2022 bepaald in een verduidelijking van haar standpunt uit 2010. Deze beleidswijziging is inmiddels opgenomen in de reeds bestaande NZa-beleidsregel overige geneeskundige zorg. De geneeskundige preventieve voetzorg wordt door zorgverzekeraars rechtstreeks gecontracteerd bij podotherapeuten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van deze geneeskundige preventieve voetzorg in de Zorgmodule Preventie Voetulcera. Deze zorgmodule, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), bevindt zich op dit moment nog in de consultatiefase. Naar verwachting zal de zorgmodule rond de zomer definitief zijn vastgesteld en ter beschikking komen.

Ingangsdatum

De te leveren geneeskundige preventieve voetzorg valt al vanaf 1-1-2023 onder de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Patiënten kunnen doorverwezen worden naar de podotherapeut middels een verwijzing op papier of digitaal via bijvoorbeeld Zorgdomein.

De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere mobiliteit en een daling van zorgkosten die gepaard gaan met ulcera en amputaties.

Het uitgangspunt voor het bieden van geneeskundige preventieve voetzorg is, net als reeds jaren het geval is bij patiënten met diabetes mellitus (DM), dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, met name door een verminderd gevoel in de voeten (polyneuropathie) en bij verslechterde doorbloeding (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een (in)actieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse.

06-03-2023
Terug

< terug

NVvDP
KP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten