Subsidieverzoeken Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het podotherapeutisch handelen door gelden uit het Wetenschaps- en Innovatiebudget beschikbaar te stellen voor kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek gericht op podotherapie en de implementatie hiervan in de podotherapeutische praktijk.

Met het beschikbaar stellen van subsidiemiddelen streeft de NVvP ernaar om onderzoek en projecten te stimuleren die een toegevoegde waarde opleveren voor de podotherapie in meest brede zin. De relevantie van het onderzoek voor het podotherapeutisch werkveld is hierbij van groot belang. Dit kan in de vorm van een patiëntgebonden onderzoek zijn dat als doel heeft om diagnostische technieken of behandelmethoden te ontwikkelen, onderzoeken of evalueren. Maar ook het ontwikkelen van richtlijnen, aanbevelingen en protocollen of epidemiologisch onderzoek gericht op pathologieën die veel gezien worden door de podotherapeut vallen hieronder. Uiteraard dient de opzet van het project te voldoen aan de daarvoor geldende wetenschappelijke standaarden. Daarnaast wordt gekeken naar de implementatiemogelijkheden naar de podotherapeutische praktijk; in hoeverre zijn de resultaten van het onderzoek toepasbaar in de praktijk en welke vervolgstappen zijn nodig voor het behalen van het gewenste resultaat?

Bij voorkeur zijn er één of meerdere podotherapeuten betrokken bij het onderzoek, in het onderzoeksteam of als extern expert zodat het onderzoek goed aansluit bij het podotherapeutisch werkveld.

Voor 2020-2021 focust de NVvP met haar onderzoekslijn op beweegzorg. Dit is uitgewerkt in een notitie met als thema ‘op goede voet bewegen’, welke hieronder te downloaden is. Van subsidieaanvragen zal worden getoetst of zij aansluiten bij deze notitie en/of bij de Kennisagenda Podotherapie.

Subsidieverzoeken en/of vragen kunnen gemaild worden naar Amy Dieker, Beleidsmedewerker W&I.

Downloads

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©