Richtlijn Hallux Valgus

Per jaar worden circa 4000 patiënten geopereerd aan een Hallux Valgus. Het ontbreken van consensus over aanvullende diagnostiek, uniformiteit bij het vastleggen van de ernst van de aandoening, indicatiestelling voor een conservatieve dan wel operatieve behandeling, evenals tijdstip en type operatie waren aanleiding voor de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) om in samenwerking met Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland (VGN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA),   en Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) en met ondersteuning van Kennisinstituut van Medisch Specialisten een multidisciplinaire richtlijn Hallux Valgus te ontwikkelen.

Vanuit de NVvP heeft Elke Poppe (voormalig beleidsmedewerker W&I) meegewerkt aan de multidisciplinaire richtlijn Hallux Valgus. Zij heeft hiervoor onder andere een literatuurstudie gedaan naar de conservatieve behandeling van Hallux Valgus en meegedacht over de aanbevelingen die worden gedaan in de richtlijn.

Resultaat is een 168 pagina’s tellende richtlijn waarin de volgende hoofdstukken aanbod komen; diagnostiek en indicatiestelling, conservatieve behandeling, chirurgische behandeling van Hallux Valgus, nabehandeling, informatie voor de patiënt en organisatie van zorg. Daar het een multidisciplinaire richtlijn betreft, beschrijft de richtlijn niet expliciet hoe de podotherapeut een patiënt met Hallux Valgus moet behandelen. Wel bevat de richtlijn veel informatie en aanbevelingen die van toepassing zijn voor de podotherapeut.

Vanuit de NVvP is een samenvattingskaart ontwikkelt waarop de voor podotherapeuten relevante informatie en aanbevelingen uit de richtlijn zijn samengevat. Op het najaarscongres van 18 september in Nieuwegein zal deze samenvattingskaart ‘Multidisciplinaire richtlijn Hallux Valgus- Podotherapie’ worden uitgereikt.

Download

U bevindt zich hier :
»
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©