Stage-informatie Saxion

Kwaliteitseisen

Elke podotherapeut kan stage verlenen, mits deze voldoet aan een aantal basis kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld na overleg tussen de NVvP, Fontys Hogescholen en Saxion Hogeschool.

Scholingspunten

Er worden scholingspunten gegeven voor het verlenen van stage en praktijkstage en het begeleiden van studenten in een leerwerkplaats. De scholingspunten worden gegeven voor het begeleiden van buitenschoolsleren activiteiten aan tweede, derde en vierdejaars studenten. Voor het verlenen van stage aan eerste jaars studenten worden geen scholingspunten gegeven.

Per 5 stagedagen wordt één scholingspunt gegeven. Er kan een maximum van 18 scholingspunten per jaar worden aangedragen. Wordt een student in één praktijk begeleid door meerdere podotherapeuten dan kunnen de stagedagen, en dus de scholingspunten, worden verdeeld per podotherapeut. Stagepunten worden niet automatisch toegestuurd. Deze kunnen worden aangevraagd via het stagesecretariaat paramedisch van de Academie Gezondheidszorg, Jolanda Basut: stagebureau-podotherapie.agz@saxion.nl met de volgende gegevens:

U bevindt zich hier :
»
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©