Stage-informatie Fontys

Fontys Paramedische Hogeschool leidt met haar opleidingen studenten op voor het paramedische werkveld. Tijdens de opleiding vergaart de student relevante kennis en ontwikkelt hij beroepsvaardigheden. De toepassing daarvan in de praktijk is een essentieel onderdeel van de opleiding. Dit gebeurt in diverse stages gedurende de opleiding. We zijn dan ook dankbaar voor uw bijdrage!

Studenten van de opleiding Podotherapie maken vanaf het eerste studiejaar al kennis met deze praktijk. De aard van de stages verandert gedurende de opleiding. In het begin staat vooral oriëntatie op de praktijk en het beroep centraal. Naarmate de student vordert in zijn ontwikkeling gaat hij steeds meer zelfstandig functioneren en krijgt hij meer verantwoordelijkheden.

In de stages staan relevante beroepscompetenties centraal binnen de volgende drie gebieden:

Begeleiding

Het slagen van een stage is in de eerste plaats afhankelijk van de student zelf. Begeleiding vanuit de opleiding en de werkplek dragen echter aanzienlijk bij aan het succesvol afronden van de desbetreffende stage. De opleiding vindt het daarom belangrijk dat de begeleider vanuit school (de stagedocent), de begeleider op de werkplek (stagebegeleider) en de student de verwachtingen samen goed afstemmen. Daarvoor neemt de stagedocent in de beginfase contact op met de stagebegeleider. Na dit eerste contact zal er regelmatig afstemming plaatsvinden tijdens de stageperiode in het kader van de evaluaties. Bij vragen of onverhoopte problemen is de stagedocent het eerste aanspreekpunt.

Verwachtingen ten aanzien van de stagebegeleider

Een stagebegeleider heeft een belangrijk aandeel in het leerproces van de student. De opleiding verwacht van de stagebegeleider dat deze in overleg met de student afspraken maakt over zijn taken, hem introduceert op de stageplaats, betrekt bij ontwikkelingen in de organisatie en regelmatig werkbesprekingen t.a.v. de voortgang voert. Ook vult de begeleider tijdens de stage evaluatieformulieren in en gaat hierover in gesprek met student en diens begeleider op school.

Van een stagebegeleider verwachten we minimaal HBO-werk en denkniveau op het vakgebied, tenminste twee jaar ervaring als podotherapeut en up to date kennis en vaardigheden. Stagebegeleiding vraagt gemiddeld 0,5 tot 1 uur per week.

Planning van de stages

Studiejaar

Stage

Duur

Periode

Inhoud

1

Snuffelstage

Totaal 3 dagen

oktober - februari

De student kijkt mee in de praktijk en laat zien dat hij over de juiste omgangsvormen beschikt om als paramedicus aan de slag te gaan.

2 - 3

Hoofdfase stage

Totaal 30 dagen

(3 dagen p.w.)

mei- juli

De student brengt de opgedane kennis in de praktijk en oefent de vaardigheden die specifiek nodig om het podotherapeutisch onderzoek uit te voeren en de daarbij behorende vaardigheden.

4

Afstudeerstage

Totaal 76 dagen

(4 dagen p.w.)

september-februari

De student brengt de opgedane kennis in de praktijk ten aanzien van het klinisch redeneren. Aan het eind van deze stage is hij startbekwaam podotherapeut.

Werving en plaatsing

Naast de nieuwe manier van aanmelden van een stage adres op de website van de NVvP, zullen wij ook binnen het stage-adressenbestand van Fontys Hogescholen nog actief werven.

De student wordt door Fontys geplaatst op het stageadres na loting of na inbreng eigen stageadres. De plaatsing van de stage in de hoofdfase en de afstudeerstage is pas definitief na het kennismakingsgesprek.

U bevindt zich hier :
»
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©