Het Nationaal Transcript (NT) Podotherapie

Wat houdt het vak podotherapeut exact in? Welke competenties en kennis bezit een podotherapeut?

Het National Transcript geeft antwoord op deze vragen en wordt door het Studierichting Overleg Podotherapie (SROP) beschreven als een document waarmee individuele podotherapeuten in het buitenland kunnen aantonen wat hun beroep exact inhoudt en over welke kennis, vaardigheden en eigenschappen zij beschikken in het kader van de Opleiding Podotherapie in Nederland.

Tevens kan het NT voor andere (internationale) doeleinden worden gebruikt:

Download 

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©