Opleiding tot podotherapeut gevolgd in het buitenland en willen werken in Nederland?

Indien u de opleiding tot podotherapeut in het buitenland heeft gevolgd, kunt u helaas niet direct aan de slag als podotherapeut in Nederland. Van belang is dat u de opleiding eerst laat toetsen door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBVG). Deze heeft de taak de minister van VWS te adviseren over de erkenning van de diploma’s van buitenlandse beroepsbeoefenaren die in de Nederlandse gezondheidszorg willen werken. De CBGV is ondergebracht bij het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Adresgegevens van het CIBG:

Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Telefonische bereikbaar tijdens kantooruren op 070 - 3405487

Aanmeldprocedure bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Indien de CBGV de door u gevolgde opleiding heeft erkend, dient u zich eerst in te schrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Kwaliteitsregister Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
T 030 23 18 225
E info@kwaliteitsregisterparamedici.nl

Na de registratie bij Kwaliteitsregister kunt u zich aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Wij zullen u dan verder informeren over het lidmaatschap en de opleiding Professioneel Leiderschap (twee dagmodules en vier avondmodules) die u dan nog dient te volgen.

Aandacht voor uw Herregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici

Zoals eerder opgemerkt wordt de datum van afstuderen in België  door het KP als uitgangspunt gehanteerd bij het bepalen van uw registratieperiode binnen het KP.  Als u hierdoor binnen een zeer korte termijn moet herregistreren dan kunt u het KP via de dispensatieregeling om een langer periode voor herregistratie verzoeken.

Om u te kunnen kwaliteitsregistreren binnen registratieperiode 2010-2015 in het KP heeft u naast de basiseisen zoals opgenomen in de kwaliteitscriteria ook een certificaat visitatie/audit nodig. In onderstaand stroomschema hebben we voor u samengevat hoe u in aanmerking komt voor dit certificaat.

In dit schema wordt weergegeven datom het certificaat te bemachtigen, naast een positieve uitslag van de audit Praktijkkeurmerk (PK) in de Nederlandse praktijk waar u werkzaam bent, ook een goedgekeurde IPO fase 1 (Individuele Professionele Ontwikkeling) voorwaarde is. Met IPO fase 1 kunt u pas starten als u ingeschreven staat in het kwaliteitsregister. In uw digitale portfolio vindt u hiervoor het juiste format (multisource feedback instrument). Nadat IPO fase 1 is goedgekeurd door het KP stuurt u de NVvP hiervan een bewijslast. De bewijslast die daarvoor wordt gehanteerd is een screenshot van IPO fase 1 waaruit blijkt dat de activiteit beoordeeld en akkoord bevonden is. In hetzelfde screenshot moet ook uw naam en registratienummer zichtbaar zijn.

Bij een positieve audit en een goedgekeurde IPO fase 1 wordt door de NVvP het ‘certificaat visitatie/audit’ geüpload in uw digitale portfolio van het KP.
 
Let op: vraag ruim voor afloop van uw registratieperiode een audit Praktijkkeurmerk aan i.v.m. de benodigde planningstijd!


U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©