Sprekers NVvP Jaarcongres, vrijdag 21 september 2018

Dit jaar mogen we tijdens ons congres zowel nationale als internationale sprekers verwelkomen. Hieronder introduceren wij u alvast onze sprekers.

Adjiedj Bakas ~ Wat is de toekomst van gezondheid?

Adaptievermogen, flexibiliteit, inlevingsvermogen en het vermogen snel samenwerkingen aan te gaan bepalen voor een belangrijk deel de toekomst van het zorglandschap. Vasthouden van de menselijke maat én omarmen en implementeren van de nieuwe technologie zijn daarbij belangrijke uitdagingen. Maar hoe ziet de zorg van de toekomst er uit?

Die verandering gaat verder dan een instrumentele benadering waarbij de gewenste uitkomst bijvoorbeeld een app is. Het gaat over de impact van de (digitale) transformatie van de maatschappij en hoe deze in de zorg gestalte moet krijgen in combinatie met de invulling van de Triple Aim (betere zorg, betere patiëntbeleving, lagere kosten).

Auteur, visionair en trendwatcher 
Adjiedj Bakas is auteur, visionair spreker en Nederlands meest gezaghebbende trendwatcher en neemt u tijdens zijn keynotesessie mee op reis naar de toekomst. Zijn boeken “Toekomst van de gezondheid” en “Ziel in de zorg” geven een unieke inkijk in de toekomst van ons vak, onze patiënten / cliënten en de gezondheidszorg als geheel. Het gaat drastisch veranderen.

Hoe fijn dat we na deze unieke keynote speech weten waar het heen gaat en waar onze kansen en verantwoordelijkheden liggen!


Judith Burnfield ~ Gait analysis

Het boek 'Gait Analysis' van Perry en Burnfield is te vinden in de boekenkast van iedere podotherapeut. Niemand minder dan Judith Burnfield zelf zal in haar sessies tijdens het NVvP Najaarscongres 2018 dieper ingaan op de theorie uit dit boek. Daarnaast zal zij dieper ingaan op de voordrachten van Dr. Kevin Kirby (najaarscongres 2017).

Natuurlijk komt ook de loopanalyse met de verschillende rockers uitgebreid aan bod, waarbij er extra aandacht zal zijn voor het looppatroon bij aandoeningen aan de eerste straal en MM tibialis. Judith Burnfield is een grootheid op het gebied van ganganalyse. Haar Engelstalige sessies staan garant voor een flinke dosis inspiratie!Sicco Bus ~ In-shoe drukmetingen: meerwaarde voor patiënt en podotherapeut!

"In-shoe drukmetingen hebben grote waarde in het evalueren van schoenvoorzieningen voor patiënten met voetklachten." aldus Sicco Bus, specialist op het gebied van voetproblemen binnen het AMC. 

Met deze metingen wordt een objectief en kwantitatief beeld gegeven van de drukverlagende en verdelende eigenschappen van de voorziening. Dit geeft de mogelijkheid om de schoen goed te keuren als de drukverdeling goed is, of deze op geleide van de drukmetingen aan te passen om daarmee de drukverlagende eigenschappen te bevorderen. De drukmetingen zijn ook een communicatiemiddel naar andere behandelaars en naar de patiënt toe over de kwaliteit van de schoen. De (verdere) voordelen en ook de beperkingen van het toepassen van in-shoe drukmetingen zullen besproken worden, waarbij de diabetische voet als diagnose centraal zal staan.

In Nederland is de afgelopen jaren getracht deze in-shoe drukmetingen bij schoenvoorzieningen voor de diabetische voet te implementeren in de schoentechnische praktijk. Sicco Bus zal u tijdens zijn presentatie informeren over de resultaten van dit onderzoek. Een absolute meerwaarde voor iedere podotherapeut!


Danique van Gulick ~ Valpreventie: nieuwe uitdaging voor de podotherapeut?

“Eerstelijnszorgverleners zijn belangrijk in valrisicobeoordeling en management om valincidenten te voorkomen. Echter is valpreventie momenteel een onderbelicht thema binnen het werkveld van de podotherapeut. Dit ondanks dat meerdere studies hebben aangetoond dat verschillende voet-gerelateerde factoren en podotherapeut-gerelateerde metingen belangrijk zijn in het ontstaan/voorspellen van valincidenten.

Deze bevindingen hebben aanleiding gegeven om een onderzoek te starten naar de ontwikkeling en validatie van een beoordelingsinstrument die de podotherapeut kan ondersteunen in het beoordelen van het valrisico. Podotherapeut Danique van Gulick neemt u tijdens haar presentatie mee in deze ontwikkelingen.


 Jan Joost Wiegerinck ~ De behandeling van Morbus Sever

"De meest voorkomende oorzaak van hielpijn bij kinderen is Morbus Sever, ook binnen de podotherapeutische praktijk. Orthopedisch chirurg in opleiding Jan Joost Wiegerinck is verbonden aan de afdeling orthopedie van het AMC, waar hij is gepromoveerd op enkel en voetklachten bij volwassenen en kinderen.

Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de beste behandelmethode van Morbus Sever.

In deze parallelsessie zal Jan Joost u meenemen in “de behandeling van de ziekte van Sever”. Waarbij alle mogelijke behandelopties aan bod komen. 

Een zeer interessante sessie!"Yasmin van Benthem ~ Orthopedie in de praktijk

De parallelsessie 'Orthopedie in de praktijk' zal verzorgd worden door orthopedisch chirurg Yasmin van Benthem. Zij is gespecialiseerd in arthroscopische kniechirurgie en voet/enkelchirurgie.

In haar dagelijkse praktijk heeft ze veel interactie met 1een 1,5e lijns disciplines, waaronder fysiotherapeuten en podotherapeuten. Hierdoor heeft ze een goede inkijk in de kansen van zowel conservatieve behandeling als chirurgische behandeling. Tijdens deze praktische gerichte sessie zal ze zich richten op de veel voorkomende aandoeningen in de knie. In de presentatie zullen knie aandoeningen bij de jeugd, jongvolwassenen en ouderen toegelicht worden. Daarbij worden de behandelopties besproken indien mogelijk met belichting van resultaten en eventuele podotherapeutische implicaties.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©