Sprekers NVvP Jaarcongres, vrijdag 22 september 2017
Congrescentrum NBC in Nieuwegein

Keynotespeakers

Dr. Kevin Kirby: één van de grootste autoriteiten op het gebied van podotherapie

In de ochtend zal Dr. Kirby de eerste keynote verzorgen. Dr. Kirby is een befaamde internationaal spreker op het gebied van biomechanica van de voet en onderste extremiteit, zool therapieën en sport geneeskunde.

Dr. Kirby heeft gestudeerd aan ‘the California College of Podiatric Medicine’. Hij is betrokken geweest bij het schrijven en reviewen van een tal van artikelen en boeken, gericht op de biomechanica van de voet/onderste extremiteit en zool therapieën.

Dr. Kirby is de uitvinder van de ‘subtalar joint axis palpation technique, the anterior axial radiographic projection, the supination resistance test, the maximum pronation test en de 'medial heel skive orthosis techniques’. Daarnaast heeft hij ‘the Subtalar Joint Axis Location and Rotational Equilibrium Theory of Foot Function’ bedacht en bijgedragen aan de ontwikkelingen van de  ‘Subtalar Joint Equilibrium and Tissue Stress Approach to Biomechanical Therapy of the Foot and Lower Extremity’.

Tijdens zijn keynote staat ‘A 30 Year Journey of Determining STJ Axis Location’ centraal. Tevens zal hij verschillende parallel sessies begeleiden. Het is een genot om naar Dr. Kirby te luisteren en het zal u aanzetten om na het congres nog eens dieper over zijn verhaal na te denken! 


Marja van Vliet - Positieve gezondheid: 'Stel de mens centraal, niet de ziekte!'

Marja van Vliet is de tweede keynote speaker op het NVvP Najaarscongres 2017. Van Vliet is bekend van het concept ‘positieve gezondheid’ en deed onderzoek om het concept van gezondheid verder te ontwikkelen. Dit leverde een brede visie op gezondheid op. Hierin staat gezondheid centraal als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Binnen het concept van positieve gezondheid is er oog voor participatie, persoonlijke veerkracht en zelfregie. De focus binnen dit concept ligt niet meer op de aanwezigheid van ziekte, maar de kracht van de mensen zelf. Er wordt verder gekeken dan de mentale en fysieke aspecten van gezondheid. Dit vertaald zich in de zes dimensies van positieve gezondheid, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.

Tijdens de keynotesessie zal Marja van Vliet dieper in gaan op het concept van positieve gezondheid. Laat u positief verrassen tijdens deze sessie.


Parallelsessies

Dr. Marike van der Leeden & Mw. Marloes Tenten-Diepenmaat MSc. - Aanbevelingen reumatische voet

Marike van der Leeden is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en als senior-onderzoeker werkzaam bij Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie) en VUmc afdeling Revalidatiegeneeskunde. Haar onderzoek richt zich op revalidatie van patiënten met chronische aandoeningen, waaronder RA en artrose.

Marloes Tenten-Diepenmaat is podotherapeut, ambachtelijk schoenmaker en epidemioloog. Zij is als junior-onderzoeker / promovendus werkzaam bij Reade en doet onderzoek naar management van voetklachten bij patiënten met RA. Tevens is zij als podotherapeut werkzaam binnen haar eigen podotherapiepraktijk (Wittepoel - Voet op Maat) in de regio Rotterdam / Gouda.

In hun sessie gaan Marike en Marloes dieper in op het feit dat voetproblemen vaak voorkomen en een groot probleem zijn voor patiënten met reumatoïde artritis (RA), waarbij er sprake lijkt te zijn van ondergebruik van voetzorg . Daarnaast is de voetzorg voor deze doelgroep divers en weinig transparant. Er zijn meerdere professionals die betrokken kunnen zijn bij de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij RA, waaronder reumatologen en reumaverpleegkundigen, podotherapeuten, orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen, orthopedisch schoenmakers en medisch pedicures. Maar wat is de beste zorg in een bepaalde fase van de ziekte? Een boeiende sessie, hoe deze vraag multidisciplinair kan worden beantwoord en wat dit betekent voor de podotherapeut.


Mw. Ingrid Ruys - Update netwerkrichtlijn Diabetes: welke veranderingen zijn van groot belang voor de podotherapeutische praktijk?

Ingrid Ruys is gespecialiseerd in hoogcomplexe voetzorg bij patiënten met diabetes mellitus. In het Maxima Medisch Centrum werkt zij multidisciplinair samen met internisten, chirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, wondverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en gipsverbandmeesters. Naast de patiëntgerichte werkzaamheden bekleedt zij o.a. de volgende nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten, lid van Maatschappelijke Advies Raad Diabetesfonds, penningmeester/bestuurslid PR van het Wondplatform Nederland en bestuurslid ISPO (accreditatie).

Tijdens haar sessie wordt er een update gegeven van de netwerkrichtlijn Diabetes (onderdeel diabetische voet). Welke veranderingen zijn van groot belang voor de podotherapeutische praktijk? Er wordt met name aandacht gegeven aan de vaatdiagnostiek voor de podotherapeutische praktijk. Wat kan de podotherapeut zelf en wanneer is een doorverwijzing noodzakelijk? Verder worden mogelijkheden besproken m.b.t. podotherapeutische zorg bij (pre)dialyse patiënten. Tot slot is er aandacht voor indicatoren en in hoeverre er landelijke uniformiteit bereikt kan worden. Deze parallelsessie is absoluut een bezoek waard gezien de toename van het aantal DM patiënten in Nederland.


Dhr. Sepp Mortelmans - Onverklaarbare voetklachten verklaard

De podotherapeut wil vaak voorkomende voetklachten met hart en ziel proberen op te lossen voor de patiënten. Echter, soms gebeurt het dat we klachten niet verbeterd krijgen. Ligt dit aan het behandelplan? Of is er misschien iets anders aan de hand waarvoor ons vooropgesteld behandelplan niet afdoende werkt? Aan de hand van herkenbare casuïstiek vanuit de praktijk wordt en brug geslagen naar verklaring voor voetklachten die onoplosbaar lijken. Sepp Mortelmans is een bevlogen verteller. Deze sessie is absoluut een aanrader!

Mortelmans is afgestudeerd als podoloog (podotherapeut) aan de Arteveldehogeschool in Gent. Sinds 2012 ia hij werkzaam als podotherapeut bij RondOm Podotherapeuten, waar hij deel uitmaakt van een groot team enthousiaste en vooruitstrevende podotherapeuten (BHS), podotherapeut-MSU echografisten (BHS) en podotherapeut-bewegingswetenschappers (MSc) dat ondersteund wordt door zooltechnici en secretariële medewerkers. Hij heeft onlangs de opleiding MSU/echografie van voet en enkel gedaan afgerond aan InHolland Hogeschool in Haarlem.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©