Kosten lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten zijn de volgende kosten verbonden:

Lidsoort

Contributie in € / jaar

Studentlid

gratis

Lid in loondienst

819,-

Zelfstandig lid

1.029,-

Buitengewoon lid

169,-

* Indien u zich aanmeldt als studentlid dient u een kopie van bewijs van inschrijving van de opleiding van het huidige collegejaar te kunnen tonen.


Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/ 31 december. Alle leden ontvangen 6 maal per jaar het blad 'Podosophia': het vakblad voor podotherapeuten.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt voor 1 december van het betreffende kalenderjaar.

Ieder lid van de NVvP verklaart zich te houden aan:

Deze documenten kunt u vooraf opvragen bij het secretariaat via secretariaat@podotherapie.nl

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©