U bevindt zich hier :
»
»

Lid worden?

Download dan onderstaand aanmeldingsformulier en stuur het geheel ingevuld en ondertekend, voorzien van bijlagen, naar:

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
Laapersveld 71
1213 VB HILVERSUM

Aanmeldingsformulier

Aanmeldformulier

Groep *

Persoonsgegevens

Geslacht * Man Vrouw
Voornaam *
Initialen *
Tussenvoegsel
Achternaam *
BSN *
Geboortedatum *

Woonadres

Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Afwijkend postadres Ja Nee

Contactgegevens

E-mailadres *
Telefoon *
Mobiel *

Lidmaatschapsgegevens

Inschrijfdatum *
Afstudeerdatum
Persoonlijke AGB-code
Nummer Kwaliteitsregister Paramedici
Regio *
Noord Nederland (Friesland/Groningen/Drenthe) (Regio 1)
Noord-Holland Noord en Flevoland (Regio 2 en 3)
Twente (Regio 4)
Noord-Holland Zuid en Utrecht (Regio 5)
Gelderland (Regio 6)
Zuid-Holland (Regio 7)
West-Brabant (Regio 8)
Zuid-Oost-Brabant (Regio 9)
Limburg (Regio 10)
Hart van Brabant (Regio 11)
Zeeland (Regio 12)

Bewijs van inschrijving opleiding Podotherapie huidig collegejaar

Document

Diploma

Ondergetekende wenst zich als lid aan de sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Hij/zij, verklaart zich te houden aan de 'Minimum inrichtingseisen voor de Podotherapie praktijk', 'Huishoudelijk regelement', 'Statuten', 'Beroepscode', richtlijnen/protocollen en de besluiten genomen in de ALV. De verplichting, betrekking hebbende op de beroepscode en de wijze waarop het beroep moet worden uitgeoefend, eindigt eerst zes maanden na het einde van het lidmaatschap. Tevens verklaar ik akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrieven en andere informatieve mailingen/post van de NVvP.