Lid worden?

Wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten? Vul dan onderstaand formulier volledig in, upload de benodigde documenten en verzend uw gegevens. Er zal dan zo spoedig mogelijk (indien noodzakelijk) contact met u opnemen.
Studenten Podotherapie kunnen een GRATIS lidmaatschap aanvragen.
Buitenlands gediplomeerd? Bekijk dan de voorwaarden en aanmeldprocedure.

Aanmeldformulier

Groep *

Persoonsgegevens

Geslacht * Man Vrouw
Voornaam *
Initialen *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geboortedatum *

Woonadres

Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Afwijkend postadres Ja Nee

Contactgegevens

E-mailadres *
Telefoon *
Mobiel *

Lidmaatschapsgegevens

Inschrijfdatum *
Afstudeerdatum
Persoonlijke AGB-code
Nummer Kwaliteitsregister Paramedici
Regio *
Regio 1 - Noord Nederland (Friesland/Groningen/Drenthe) (Regio 1)
Regio 2 en 3 - Noord-Holland Noord en Flevoland (Regio 2 en 3)
Regio 4 - Twente (Regio 4)
Regio 5 - Noord-Holland Zuid en Utrecht (Regio 5)
Regio 6 - Gelderland (Regio 6)
Regio 7 - Zuid-Holland (Regio 7)
Regio 8 - West-Brabant (Regio 8)
Regio 9 - Zuid-Oost-Brabant (Regio 9)
Regio 10 - Limburg (Regio 10)
Regio 11 - Hart van Brabant (Regio 11)
Regio 12 - Zeeland (Regio 12)

Bewijs van inschrijving opleiding Podotherapie huidig collegejaar

Bewijs *

In verband met uw kwaliteitsregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici en de aansluiting bij de klachten- en geschillen regeling (tevens uitgevoerd door het Kwaliteitsregister Paramedici) worden lidmaatschapgegevens lidmaatschap (Naam, wel/geen lidmaatschap + lidnummer) verstrekt aan het Kwaliteitsregister Paramedici. De gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraars (naam podotherapeut, lidnummer, KP-registratie en AGB-code) en de gegevensuitwisseling met het Kwaliteitsregister Paramedici (naam podotherapeut, lidnummer NVvP en geboortedatum) hebben een beperkt karakter.

Ondergetekende wenst zich als lid aan de sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Hij/zij, verklaart zich te houden aan de 'Minimum inrichtingseisen voor de Podotherapie praktijk', 'Huishoudelijk regelement', 'Statuten', 'Beroepscode', richtlijnen/protocollen en de besluiten genomen in de ALV. De verplichting, betrekking hebbende op de beroepscode en de wijze waarop het beroep moet worden uitgeoefend, eindigt eerst zes maanden na het einde van het lidmaatschap. Tevens verklaar ik akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrieven en andere informatieve mailingen/post van de NVvP.

Ja, ik ben akkoord met de privacyverklaring van de NVVP
U bevindt zich hier :
»
»

© Copyright 2020 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten