Visitatie

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut. In de afgelopen jaren zijn de visitaties verder geperfectioneerd. Vragenlijsten zijn digitaal, via internet, in te vullen. De visiteurs communiceren online over de ingevulde vragenlijsten en bereiden zo hun visitatiebezoek voor. Podotherapeuten weten daardoor aan welke normen ze moeten voldoen. Na het invullen van de lijsten verschijnen spiegelgegevens in relatie tot andere beroepsgenoten.

Enquête voor patiënten en verwijzers

Patiënten en verwijzers kunnen de praktijk beoordelen d.m.v. een enquêteformulier. Deze ligt in de praktijk. De enquêtes kunnen ook online worden ingevuld. De te visiteren podotherapeut dient een minimum aantal ingevulde enquêtes in te leveren.

Voordelen visitaties

Aan de hand van de resultaten kan de NVvP beleid ontwikkelen. Ook kan de podotherapeut, bij een voldoende beoordeling,  punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©