Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Kwaliteitsdomeinen

De volgende zes kwaliteitsdomeinen worden gehanteerd binnen het Praktijkkeurmerk:

Om in aanmerking te komen voor het Praktijkkeurmerk dienen, naast een voldoende totaal score, de domeinen ‘Hygiene en Infectiepreventie’ en ‘Statusvoering’ voldoende te zijn. Tevens dienen alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als een praktijk het Praktijkkeurmerk heeft gehaald wordt dit vermeld in de praktijkzoeker op de website van de NVvP. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©