Kwaliteitsregister

Patienten hebben de mogelijkheid om een eigen behandelaar te kiezen.
Bij wie kunnen zij het best terecht? En is de podotherapeut wel goed op de hoogte van recente ontwikkelingen?

Voor antwoord op deze vragen is het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) opgezet. Dit register biedt u inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij registratie wordt beoordeeld of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw gekeken of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. 

Stichting ADAP voor bewaking kwaliteit bij- en nascholing

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici  (ADAP) bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici. Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen terecht bij de ADAP voor erkenning van hun activiteit. De ADAP controleert de aanvraag door een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem. De bij- en nascholingsactiviteiten worden getoetst op vakinhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische criteria. Bij voldoende kwaliteit van de aanvraag geeft de ADAP formeel erkenning.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©