Kwaliteitscriteria 2015 - 2020

In samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) herzien en accorderen alle aangesloten paramedische beroepsverenigingen elke 5 jaar hun kwaliteitscriteria. Daarmee blijven deze criteria aansluiten op de ontwikkelingen in het veld en het kwaliteitsbeleid van de beroepsverenigingen. Tijdens de ALV van 1 april 2015 zijn de nieuwe NVvP kwaliteitscriteria 2015 - 2020 voor podotherapeuten aangenomen door de leden. Nieuw in deze kwaliteitscriteria is o.a. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO): het planmatig vormgeven van de eigen professionele ontwikkeling.

Wat is anders?

Binnen de nieuwe criteria zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste is dat zichtbaar wordt hoe de paramedische beroepsbeoefenaar functioneert op 7 verschillende competentiegebieden en hoe hij zich hierop wil ontwikkelen. Het is een cyclisch proces dat is gericht op de eigen professionele ontwikkeling. In de kwaliteitscriteria 2015 - 2020 heet dit proces Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO). De beroepsbeoefenaar wordt tegenwoordig niet alleen aangesproken op de toepassing van zijn expertise. Ook is belangrijk of hij zijn professionele kwaliteiten gebruikt, ontwikkelt en blijft ontwikkelen. Verwacht wordt dat hij kritisch reflecteert op de beroepsuitoefening, verantwoordelijkheid neemt voor het behouden en ontwikkelen van de competenties die zijn gerelateerd aan zijn specifieke vakgebied en gericht acties onderneemt.

Andere nieuwe deskundigheidsbevordende activiteiten die zijn opgenomen in de nieuwe criteria, zijn:

Andere nuttige documenten

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©