Kwaliteitseisen

De leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten moeten verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

Praktijkkeurmerk

Vanaf 2016 vervalt het oude visitatiesysteem en gaat de NVvP in samenwerking met de Stichting Podotherapie Nederland (SPN) uitvoering geven aan het Praktijkkeurmerk. Dit in navolging van de nieuwe kwaliteitscriteria (2015-2020)  van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), waarbij de podotherapeut wordt beoordeeld  op zijn/haar individuele kwaliteiten. De toetsing van de praktijk en de podotherapeut wordt in het nieuwe systeem losgekoppeld: beoordeling van de individuele kwaliteit wordt bij het KP gelaten (IPO); het keuren van praktijken wordt uitgevoerd door de SPN. Hiermee wordt een afzonderlijke toetsing mogelijk van de individuele voorwaarden en de praktijk voorwaarden, waarbij de NVvP de kwaliteit blijft bewaken van de praktijken en streeft naar goede individuele kwaliteit in een goede omgeving.

Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen.Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Enquête voor patiënten en verwijzers

Patiënten en verwijzers kunnen hun mening geven over een praktijk. In de praktijk liggen enquêteformulieren. De enquêtes kunnen ook online worden ingevuld. De te visiteren podotherapeut is verplicht bij het bezoek een minimum aantal ingevulde enquêtes in te leveren.

Voordelen visitaties

Aan de hand van de resultaten kan de NVvP beleid ontwikkelen of bijstellen. Ook kan de podotherapeut bij een voldoende beoordeling punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

U bevindt zich hier :
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©