Symposium Diabetische Voet

Plenaire voordrachten
Bij de plenaire voordrachten komt het probleem van de   voetinfectie uitvoerig aan bod. Nieuwe technieken voor de behandeling van de ischemische voet worden besproken en, ingegeven door het probleem van de vroege recidieven, wordt nog eens extra aandacht gegeven aan de verbetering van de secundaire preventie.

Zoals altijd is er ook ruimte voor workshops. Zowel voor als na de lunchpauze worden acht workshops gegeven. Iedere  deelnemer kan een keuze maken voor twee workshops. Naast een aantal terugkerende onderwerpen en een nadere uitwerking van de plenaire voordrachten hebben wij bij de workshops gekozen voor een tweetal nieuwe onderwerpen: educatie en het opzetten van wetenschappelijk onderzoek bij de diabetische voet.

Minisymposium
In het tweede deel van de middag vindt een minisymposium plaats over de rol van de hyperbare geneeskunde bij de behandeling van chronische wonden in het algemeen en de diabetische voet in het bijzonder. Parallel aan dit minisymposium organiseren we een cursus casting, te beginnen met een uitgebreide theoretische inleiding, gevolgd door de uitvoering hiervan in de praktijk.

Young Investigators Meeting
Op 23 januari wordt de Young Investigators Meeting georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst, waar een achttal jonge onderzoekers hun werk presenteert, heeft zich altijd mogen verheugen in een grote belangstelling.

Deze middag zal worden afgesloten met een voordracht van de voorzitter van de Nederlandse Consensusgroep, Prof. Schaper, over de organisatie van de zorg en de behandeling van de Charcot voet.

Wij hopen u op 23 en 24 januari 2018 in groten getale in Almelo te mogen ontvangen!

24-01-2018
Terug
Symposium Diabetische Voet Symposium Diabetische Voet 2018-01-24 Plenaire voordrachten Bij de plenaire voordrachten komt het probleem van de voetinfectie uitvoerig aan bod. Nieuwe technieken
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©