Podotherapeuten stemmen digitaal!

Binnen een vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV)  het besluitvormende orgaan. Ook binnen de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) vindt dit twee keer per jaar plaats. Via een interactieve samenvattingskaart kunnen onze leden kennisnemen van de stemstukken. Recentelijk is de stemprocedure tijdens de ALV gedigitaliseerd. Hiermee kwam een einde aan het traditionele stemmen met stemkaarten. Op de foto vindt de laatse analoge stemming plaats tijdens de ALV van 3 november 2017.

Door het vereenvoudigen van de stemprocedure heeft de NVvP een toename van 7% van het aantal uitgebrachte stemmen gezien. Het totaal aantal leden dat heeft gestemd tijdens de ALV komt hiermee op 26%. De volgende ontwikkeling is gericht op de introductie van livestreaming tijdens de ALV zodat nog meer leden hun stem kunnen uitbrengen. 

Mocht u geïnteresseerd in zijn in de gevolde procedure, dan kunt u de NVvP altijd benaderen via secretariaat@podotherapie.nl

19-12-2017
Terug
Podotherapeuten stemmen digitaal! Podotherapeuten stemmen digitaal! 2017-12-19 Binnen een vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het besluitvormende orgaan. Ook binnen de Nederlandse
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©