Patiënten gezocht voor landelijk onderzoek Morbus Ledderhose

De LedRad-studie

Een onderzoek naar de effectiviteit van radiotherapie (bestraling) als behandeling van mensen met pijnklachten als gevolg van de ziekte van Ledderhose.

Gezochte deelnemers

 • Mannen of vrouwen met pijnklachten van de ziekte vanLedderhose
 • Leeftijd > 18 jaar

Duur en bezoeken

 • Een eerste bezoek aan de afdelingradiotherapie
 • Bij geschiktheid en instemming met deelname volgen de volgende bezoeken:
 • Bezoek voor MRI-scan en echografie van de aangedanevoet(en)
 • Eerste week behandeling – 10 weken rust – tweede weekbehandeling
 • De week behandeling omvat dagelijkse bestraling van enkele minuten perkeer
 • De eerste twee jaar na de behandeling: ieder half jaar een controle bij de afdeling radiotherapie
 • Na het bezoek een jaar na de behandeling opnieuw een MRI-scan en echografie van de aangedane voet(en)
 • Na twee jaar: jaarlijkse controle bij de afdelingradiotherapie

Bijzonderheden

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord engeschrift.
 • Bereid om gedurende de duur van het onderzoek regelmatig vragenlijsten in tevullen.
 • Beschikbaar en bereid om na de behandeling de afdeling radiotherapie te bezoeken voor controle en metingen (looptest, vragenlijsten, echografie,MRI-scan).
 • Bij eerdere bestraling en/of operatie voor de ziekte van Ledderhose kan niet deel worden genomen aan ditonderzoek.
 • Vrouwen die zwanger zijn of de wens hebben om zwanger te worden gedurende de duur van het onderzoek kunnen niet deelnemen aan ditonderzoek.

Vergoeding

De reiskosten worden vergoed voor elk bezoek in het kader van dit onderzoek.

Deelnemende centra

 • UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) teGroningen
 • AMC (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) teAmsterdam
 • Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
 • Reinier de Graaf Groep te Delft
 • Radiotherapiegroep locatie Arnhem

Uitgebreide omschrijving

Diverse studies tonen aan dat radiotherapie effectief is bij de behandeling van mensen met klachten van de ziekte van Ledderhose. Er is echter nog nooit een gerandomiseerde studie uitgevoerd waarbij de behandeling met radiotherapie werd vergeleken met het natuurlijk beloop van deze aandoening. Om deze reden vergoeden zorgverzekeraars de behandeling met radiotherapie bij de ziekte van Ledderhose niet. Daarom is het initiatief genomen voor het uitvoeren van het volgende onderzoek.

Het betreft een gerandomiseerd, dubbelblind, multicenter, fase III onderzoek naar de effectiviteit van radiotherapie als behandeling van de ziekte van Ledderhose. Voor dit onderzoek zijn 80 patiënten met pijnklachten van de ziekte van Ledderhose nodig. Bij iedere patiënt in dit onderzoek wordt gerandomiseerd (= geloot) tussen behandeling met radiotherapie en sham-radiotherapie (= placebo = geen bestraling). Waarvoor de patiënt loot is onbekend voor zowel de arts/onderzoeker als de patiënt zelf. Dit wordt 18 maanden na het einde van de behandeling bekend gemaakt. Iedereen die sham-radiotherapie heeft gehad krijgt de mogelijkheid geboden om alsnog bestraald te worden, mocht daar behoefte aan zijn.

Voorafgaand aan de start van de behandeling, tijdens de behandeling en na de behandeling worden er diverse metingen gedaan en moeten er vragenlijsten worden ingevuld. Het betreft de volgende metingen:

In totaal zullen er twee behandelweken zijn met hiertussen tien weken rust (=geen behandeling). In de behandelweek (maandag-vrijdag) wordt dagelijks een bestralingsdosis van 3 Gy gegeven. Aan het einde van de behandeling is er opgeteld een bestralingsdosis van 10x3Gy = 30 Gy gegeven.

De bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de behandeling zijn milde roodheid en/of droogheid van de bestraalde voethuid. Tevens kan de pijn in de periode van behandeling enigszins toenemen. Deze bijwerkingen werden bij een klein percentage van de patiënten gezien, die in het verleden zijn behandeld met radiotherapie. Als deze bijwerkingen zich voordoen, dan verdwijnen ze over het algemeen in twee tot drie weken na de bestraling.

Met dit onderzoek hopen we aan te tonen dat radiotherapie effectief is als behandeling voor de ziekte van Ledderhose. Indien dit aangetoond wordt, hopen we dat de zorgverzekeraars deze behandeling gaan opnemen in hun zorgpakketten als verzekerde zorg.

Onderzoeksteam

Voor deelname aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met Mw. Drs. A de Haan of +31 050 – 361 0473.

15-05-2018
Terug
Gezochte deelnemers Patiënten gezocht voor landelijk onderzoek Morbus Ledderhose 2018-05-15 De LedRad-studie Een onderzoek naar de effectiviteit van radiotherapie (bestraling) als
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©