Ontwikkelingen van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, (NMMV)

Een groeiend aantal leden, een onafhankelijk *Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) , een Beroepscompetentieprofiel, een Beroepscode, een ALV waar afgelopen jaar bijna 100% van de leden aanwezig was, leden met het diploma OVV die toegelaten zijn op de verwijsgids kanker (kanker.nl), vele leden zijn MBO stagebedrijf geworden en ongeveer 15 leden zijn inmiddels MBO-4 docent geworden. Daarnaast heeft de NMMV goede contacten opgebouwd met vele partijen waaronder de NVvP.

* Het KMV is ondergebracht bij Kabiz, (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).

Verschillende grote verzekeraars  hebben in oktober aangegeven dat zij de NMMV en het KMV erkennen en gaan opnemen in de polissen AV 2018. Vooralsnog zijn dat Zilveren Kruis en Menzis samen met alle onder hen vallende kleinere verzekeraars.

VGZ wil op korte termijn in gesprek met het bestuur maar heeft laten weten dat zij u, als podotherapeuten, vrij laten om voor de gecontracteerde voetzorg vallend onder de basisverzekering, ook de NMMV en het KMV op te nemen als relevante partij en relevant kwaliteitsregister in uw contracten.

CZ is erg enthousiast over ons initiatief maar nemen de NMMV en het KMV nog niet op in 2018. Wel gaat de NMMV in januari 2018 weer in gesprek met CZ over met name het KMV waarin zij zeer geïnteresseerd zijn met het vertrouwen dat ook zij de NMMV zullen gaan erkennen in 2019.

De besturen van de NMMV en van de NVvP werken inmiddels goed en prettig samen. Het bestuur van de NMMV is dan ook verheugd van NVvP bestuur te horen dat ook podotherapeuten aangeven graag samen te werken met onze leden. Zij hopen en verwachten dat deze samenwerking zeker voortgezet zal gaan worden!

De NMMV is ook begonnen contact te leggen met ROC-opleidingen die jonge mensen opleiden tot (rijkserkend) MBO-4 Medisch Pedicure. Samen met hen willen ze zich inzetten op het aanvragen van een verzoek aan de MBO-Raad om deze opleiding uit de uiterlijke verzorging te halen en onder te brengen onder de Zorgopleidingen.

Daarmee zou ook de MBO-4 Medisch Pedicure onder de zorgberoepen kunnen komen te vallen. Daar waar NMMV vindt dat deze opleiding thuis hoort en waar hun leden zich bij thuis voelen.

De NMMV hoopt dat u haar leden wilt steunen en de NMMV en het KMV zult toevoegen aan de kwaliteitseisen in uw contracten 2018. Leden en bestuur van de NMMV zullen zich blijven(d) inzetten om de samenwerking tussen onze beroepsgroepen te optimaliseren. Goede samenwerking en goede communicatie vormen tenslotte de basis van goede zorg!

Namens het bestuur van de NMMV,

Carlien Hofland
Bestuurslid Zorg NMMV

07-11-2017
Terug
Ontwikkelingen van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, (NMMV) Ontwikkelingen van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, (NMMV) 2017-11-07 Een groeiend aantal leden, een onafhankelijk *Kwaliteitsregister Medisch
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©