Invoering beroepscode voor de (medisch) pedicure

De beroepscode bevat waarden en normen voor een goede beroepsuitoefening. De (medisch) pedicure kan op de beroepscode terugvallen als zij/hij twijfelt over hoe te handelen in een lastige situatie. Daarnaast kan het goed zijn om weer eens stil te staan bij wat wel en niet past binnen bepaalde situaties.

Onder andere de volgende onderdelen komen in de beroepscode aan bod: 

Hierbij worden telkens praktische handvatten genoemd. Bijvoorbeeld met betrekking tot wat wel en niet op internet te plaatsen bij het bespreken van een casus met collega’s. Of vuistregels om in acht te nemen bij de communicatie met collega-pedicures of zorgverleners.

De beroepscode is ontwikkeld vanuit de behoefte van (medisch) pedicures om te kunnen handelen met lastige situaties. ProVoet heeft hierop het initiatief genomen om samen met de beroepsgroep een beroepscode te ontwikkelen.

ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure
ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

29-06-2016
Terug
Invoering beroepscode voor de (medisch) pedicure Invoering beroepscode voor de (medisch) pedicure 2016-06-29 De beroepscode bevat waarden en normen voor een goede beroepsuitoefening. De (medisch) pedicure kan op de
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©