Geïnteresseerd in sport en sportblessures?

Doel van de opleiding

Sportpodotherapeuten die hun deskundigheid gaan combineren met een brede en verdiepende opleiding op het terrein van sportgerelateerde interventies, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sportgezondheid.

Sportpodotherapeuten behandelen atleten van elk niveau, die klachten hebben van de onderste extremiteit van het bewegingsapparaat of klachten hebben die een relatie hebben met de onderste extremiteit of die een preventief advies wensen in het kader van hun sportuitoefening.

De primaire doelstelling van sportpodotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van sporten door de atleet. De sportpodotherapeut richt zich specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Dit door het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen aan het bewegingsapparaat.

Functionele toepassing (sport)therapeutische methoden en technieken

Een sportpodotherapeut is inhoudelijk vooral gericht op het functioneel toepassen van (sport) podotherapeutische methoden en technieken bij sport gerelateerde problematiek. Tijdens de opleiding sportpodotherapie worden de deelnemers hierin geschoold. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het doeltreffend leren analyseren van de diverse sportblessures, het maken van een gedegen bewegingsanalyse van de (geblesseerde) sporter en het koppelen van de juiste therapie aan de conclusies van het sportmedisch (voet) onderzoek, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke onderzoeken.

Dit is voor sportpodotherapeuten een markt met nieuwe klanten, nieuwe opdrachtgevers en nieuwe samenwerkingsvormen.

Preventie van sportblessures

Sportblessures zijn een grote kostenpost per jaar voor zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorgverzekeraars geïnteresseerd zijn/raken in een geregistreerde professional op het gebied van sportblessures. Voor de direct belanghebbende moet de deskundigheid van de sportpodotherapeut helder, gemakkelijk, effectief, kostenbesparend en bereikbaar zijn. Daarbij staan kwaliteit, snelheid, doelmatigheid, samenhang en transparantie centraal.

Daarmee worden opgeleide sportpodotherapeuten over de gehele breedte inzetbaar. Te denken valt aan de particuliere praktijk, aan sportverenigingen, aan sportbonden, aan het NOC/NSF, aan SMI’s en SMA’s, aan sportgeneeskundige afdelingen in de 2e lijn en aan professionele sportorganisaties zoals BVO’s.

Praktische informatie Post/Bacheloropleiding Sportpodotherapie

Deze Post/Bacheloropleiding is voor podotherapeuten met een afgeronde opleiding podotherapie.

Het aantal studiebelastingsuren betreft 840 uur, verdeeld over 2 jaar. De accreditatiepunten worden per module toegekend. De lesdagen zijn elke 3 weken geprogrammeerd op donderdagen tussen 14 en 21 uur. Er wordt rekening gehouden met de vakantiespreiding door het land. Gemiddeld dient er 10 uur per week te worden besteed aan deze studie, gedurende 42 weken per jaar.

De reguliere studieduur van de opleiding bedraagt twee cursusjaren. Om aanspraak te kunnen maken op het diploma dient de cursist binnen vier jaar na de start van de opleiding te hebben voldaan aan de voorwaarden voor afronding van de opleiding.

De kosten voor deze Post-Bachelor zijn € 4500,- voor de gehele studie. Dit bedrag kan in termijnen worden voldaan.

Inschrijving kan alleen digitaal via deze link.

*ook afgestudeerden van de Opleiding tot gegradueerd podoloog van Artevelde Hogescholen in Gent mogen deelnemen aan deze Post-Bachelor

26-06-2018
Terug
Geïnteresseerd in sport en sportblessures? Geïnteresseerd in sport en sportblessures? 2018-06-26 Doel van de opleiding Sportpodotherapeuten die hun deskundigheid gaan combineren met een brede en verdiepende
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©