Achmea: jaarlijkse verwijzing huisarts voor DM- voetzorg niet meer nodig

Deze afspraak heeft gevolgen voor de afspraak ‘geldigheidsduur van de verwijzing’, zoals in onze overeenkomst voor Voetzorg bij Diabetes Mellitus 2016 in artikel 2.3.1.* is aangegeven. De verwijzing is niet meer één jaar geldig, maar geldt zolang er geen verandering is in de medische situatie. Als de podotherapeut constateert dat er een verandering is in de medische situatie, dan verwijst hij de patiënt terug naar de huisarts om vast te stellen of sprake is van een verandering in het zorgprofiel.

Er is dus geen nieuwe, jaarlijkse verwijzing nodig. Dit vermindert de administratieve lasten voor zowel huisartsen als podotherapeuten. Het zorgprofiel moet voorafgaand aan de behandeling worden vastgesteld door een medisch specialist of huisarts (artikel 3).

De podotherapeut kan de zorg ook uitbesteden aan een (medisch) pedicure, maar blijft altijd verantwoordelijk. Dus ook als de medische situatie verandert, verwijst de podotherapeut als verantwoordelijke de patiënt terug naar de huisarts.

Zorgverzekeraar Achmea heeft ons laten weten dit nieuwe beleid op korte termijn te vermelden op haar website. Wij verwachten dat andere zorgverzekeraars hier ook beleid op gaan voeren. Wij houden u op de hoogte!

*In de overeenkomst met Achmea voor Voetzorg bij Diabetes Mellitus 2016 staat dat de podotherapeut voor het geven van zorg altijd een verwijzing nodig heeft. Deze verwijzing en een eventuele vervolgverwijzing moeten worden uitge­schreven door een huisarts of een medisch specialist ( artikel 2.3 Verwijzing). De ver­wijzing is maximaal één jaar geldig na verwijsdatum en de behandeling moet binnen twee maanden na de verwijsda­tum starten.

28-01-2016
Terug
Achmea: jaarlijkse verwijzing huisarts voor DM- voetzorg niet meer nodig Achmea: jaarlijkse verwijzing huisarts voor DM- voetzorg niet meer nodig 2016-01-28 Deze afspraak heeft gevolgen voor de afspraak ‘geldigheidsduur van de
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©