Teenklachten bij voetbal; wat doet een sportpodotherapeut?

De aanpak is tweeledig; het voetballen zelf en het herstel van de blessure buiten het voetballen om.
Allereerst wordt in kaart gebracht wat het probleem is. Wat doet er pijn? En wanneer doet het pijn; met lopen, rennen, draaien, landen, afzetten of juist met schieten? De sportpodotherapeut onderzoekt welke krachten er op de teen komen en wanneer de klachten zich voordoen. Dit kan de impact zijn van de bal bij bijvoorbeeld een gebroken of gekneusde teen, druk van de voetbalschoen op de bovenkant of zijkant van de tenen, tussen de tenen of bijvoorbeeld een (ingegroeide) nagel, de druk van de grond tegen de onderkant van de teen bij de afzet of juist het buigen van de teen.

04-07-2019
Meer informatie

Rapport ‘Kankerzorg in beeld – over leven met en na kanker’ schetst klachten na kanker

Mensen die leven met of na kanker kampen lang na de behandeling nog met klachten. Zij zijn bijvoorbeeld elke dag moe of angstig voor terugkeer van de kanker. Voor deze klachten worden zij vaak niet verwezen naar passende zorg. Meer dan 800.000 mensen leven met of na kanker en dit aantal groeit. Recente behandelmogelijkheden kunnen bepaalde kankersoorten langer onder controle houden, maar hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) beschrijven de aard en omvang van deze klachten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’, dat vandaag wordt gepresenteerd op het Kankeroverleverschapsymposium.

16-04-2019
Meer informatie

Sportvoeten in de praktijk

Sporters willen trainen en wedstrijden spelen. Bij voetproblemen is het advies bij reguliere behandelingen vaak om rust te nemen en de pijnlijke plek te ontzien. Veel sporters, ongeacht hun leeftijd en niveau, zijn echter geneigd om dit advies en de pijn te negeren om toch mee te kunnen doen.

05-03-2019
Meer informatie

Extra kosten voor zorgverlener door wijziging WBGO

De voorgestelde wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zorgt voor extra regeldruk en een lastenverzwaring voor zorgverleners. Het gaat om een eenmalige kostenpost van ongeveer 1,6 miljoen euro voor zorgverleners gezamenlijk en een structurele kostenstijging van in totaal zo’n 1,3 miljoen voor zorgverleners, burgers en bedrijven.

28-08-2018
Meer informatie

Patiënten gezocht voor landelijk onderzoek Morbus Ledderhose

Voor een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van radiotherapie (bestraling) als behandeling van mensen met pijnklachten als gevolg van de ziekte van Ledderhose worden deelnemers gezocht. De ziekte van Ledderhose is een onschuldige aandoening en valt onder de categorie ‘weke delen reuma’. 

Diverse studies tonen aan dat radiotherapie effectief is bij de behandeling van mensen met klachten van de ziekte van Ledderhose. Er is echter nog nooit een gerandomiseerde studie uitgevoerd waarbij de behandeling met radiotherapie werd vergeleken met het natuurlijk beloop van deze aandoening. Om deze reden vergoeden zorgverzekeraars de behandeling met radiotherapie bij de ziekte van Ledderhose niet. Daarom is het initiatief genomen voor het uitvoeren van het volgende onderzoek.

Aanmelding
In totaal zijn er 80 patiënten nodig. Heeft u in de praktijk cliënten die hiervoor in aanmerking komen? Dan kunnen zijn zich via e-mail melden bij Mw. A. de Haan.

De volledige beschrijving van het onderzoek, vergoeding en tijdsduur kunt u nalezen via onderstaande link.

15-05-2018
Meer informatie

Podotherapeuten kiezen Marnix de Romph als nieuwe voorzitter

Op 4 april 2018 heeft de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) besloten Marnix de Romph te benoemen als nieuwe voorzitter. Hij volgt i.v.m. het verstrijken van de statutaire benoemingsperiode Peter Boelens op, die de NVvP gedurende 8 jaar op goede wijze heeft geleid.

Marnix de  Romph is geen onbekende in de (paramedische) gezondheidszorg. Naast zijn ervaring op bestuurlijk- en managementgebied binnen de eerstelijns gezondheidszorg, is hij de laatste jaren actief als directeur P3NL (de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) en als directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici. De bij de NVvP aangesloten podotherapeuten gaan graag de samenwerking met hem aan.

04-04-2018
Meer informatie

Afstudeeronderzoek: pathologie bij podotherapeuten

Van Lizzy Meijer, 4e jaars student fysiotherapie en momenteel aan het afstuderen heeft de NVvP een verzoek ontvangen of er podotherapeuten zijn die willen deelnemen aan haar afstudeeronderzoek. Zij heeft een sterk vermoeden dat de gemiddelde podotherapeut meer van een specifieke pathologie af weet dan de fysiotherapeut. Door middel van dit onderzoek verwacht zij hieron meer duidelijkheid te krijgen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld! Klik op de 'lees meer' button om de volledige uitnodiging te bekijken.

30-01-2018
Meer informatie

Podotherapeuten stemmen digitaal!

Binnen een vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV)  het besluitvormende orgaan. Ook binnen de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) vindt dit twee keer per jaar plaats. Via een interactieve samenvattingskaart kunnen onze leden kennisnemen van de stemstukken. Recentelijk is de stemprocedure tijdens de ALV gedigitaliseerd. Hiermee kwam een einde aan het traditionele stemmen met stemkaarten. Op de foto vindt de laatse analoge stemming plaats tijdens de ALV van 3 november 2017.

Door het vereenvoudigen van de stemprocedure heeft de NVvP een toename van 7% van het aantal uitgebrachte stemmen gezien. Het totaal aantal leden dat heeft gestemd tijdens de ALV komt hiermee op 26%. De volgende ontwikkeling is gericht op de introductie van livestreaming tijdens de ALV zodat nog meer leden hun stem kunnen uitbrengen. 

Mocht u geïnteresseerd in zijn in de gevolde procedure, dan kunt u de NVvP altijd benaderen via secretariaat@podotherapie.nl

19-12-2017
Meer informatie

Ontwikkelingen van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, (NMMV)

Al enige tijd werken het bestuur van de NVvP en de NMMV samen. Sinds de oprichting van de NMMV in 2014 zijn er vele ontwikkelingen geweest waarover zij de podotherapeuten graag willen informeren..

In april 2015 heeft het huidige bestuur het stokje van het interim-bestuur overgenomen. Vanaf dat moment is er hard gewerkt om Beroepsvereniging NMMV op de kaart te zetten. Het opzetten van een professionele beroepsvereniging is bepaald geen sinecure!

Sommige bestuursleden bleken zich te hebben verkeken op de enorme hoeveelheid werk die het opzetten en runnen van een beroepsvereniging met zich meebrengt. Soms moesten zij hun taken daarom neerleggen. Alle bestuursleden zijn namelijk ook zorgverlener en hebben naast de bestuurstaken ook een praktijk draaiende te houden. Kortom, drukke levens en het opzetten van een professionele beroepsvereniging vraagt veel inzet van het bestuur.

De NMMV is daarom ook enorm trots op de al behaalde resultaten:

07-11-2017
Meer informatie

Gezocht: projectvoorstellen afstudeeronderzoek podotherapie

Op Fontys start eind januari 2018 wederom een groep vierde jaars studenten podo en OT met een afstudeeronderzoek. Deze studenten dienen gedurende de afstudeerfase een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren. Mogelijk zijn er binnen uw praktijk ook onderwerpen of mogelijk lopende onderzoeksprojecten waar vierde jaars studenten een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

In dat geval nodigt de opleiding u graag uit om een dergelijk onderwerp aan de hand van een format een projectvoorstel in te dienen.

07-11-2017
Meer informatie

‘Onterechte claim operatie diabetespatiënten kan leiden tot onnodige ingrepen´

Op 20 april jl. verscheen in de Telegraaf een artikel waarin de Nederlandse plastisch chirurg prof. dr. Henk Coert (UMC Utrecht) een operatie techniek beschrijft waarbij zenuwen in onderbenen en voeten van mensen met diabetes mellitus vrij gelegd worden. Hierdoor zou zenuwschade die optreedt hersteld kunnen worden. Voor deze claim is echter geen enkel bewijs en in een recent Nederlands onderzoek werd dit nogmaals bevestigd.

11-05-2017
Meer informatie

Online cursus´Health professionals in reumatologie´

Steeds meer podotherapeuten werken in de praktijk met mensen met een reumatische aandoening. Soms als beginnend professional, soms als ervaren collega. Het actueel houden van de kennis is relevant voor iedereen in ons werkveld.

De EULAR is de Europese organisatie die mensen met reumatische aandoeningen, health professionals en wetenschappelijk onderzoek binnen de reumatologie representeert. De EULAR hecht er waarde aan dat alle zorgprofessionals toegang hebben tot kwalitatief goed scholing, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben Europese zorgprofessionals en wetenschappers gezamenlijk een online cursus ontwikkeld: 'Health professionals in de reumatologie'.

30-01-2017
Meer informatie

Digitaal Portfolio inactief voor niet-actieve diplomageregistreerden

Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald.

Voor sommige diplomageregistreerden geldt dat zij geen actief gebruik maken van het digitaal portfolio. Omdat hiervoor wel kosten worden betaald, zal het KP per 1 juli 2017 starten met het inactiveren van digitaal portfolio’s van niet-actieve diplomageregistreerde ‘gebruikers’. Het is immers zonde om onnodig kosten te maken.

16-01-2017
Meer informatie

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot consensus

Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg?

De samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de voetengezondheidszorg neemt steeds grotere vormen aan. Een actueel multidisciplinair vraagstuk is wanneer bij mensen met diabetes sprake is van eelt dat medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden.

19-07-2016
Meer informatie

Invoering beroepscode voor de (medisch) pedicure

De beroepscode voor de (medisch) pedicure is een feit. De invoering van dit document is een logische volgende stap in de ontwikkeling van het beroep pedicure en medisch pedicure. Het document beschrijft hoe het professionele handelen eruit zou moeten zien. De beroepscode is ontwikkeld op initiatief van ProVoet.

De beroepscode is beschikbaar voor alle (medisch) pedicures. Daarnaast is deze ook kosteloos beschikbaar voor huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten en andere partijen die samenwerken met de (medisch) pedicure. Toekomstige (medisch) pedicures krijgen de inzichten van de beroepscode als onderdeel van hun opleiding. Voor de huidige groep (medisch) pedicures ontwikkelt ProVoet een e-learningcursus.

29-06-2016
Meer informatie

Website Kwaliteitsregister Paramedici vernieuwd vanaf 8 maart 2016

De nieuwe website van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) gaat per dinsdag 8 maart 2016 in de lucht. Met de vernieuwing van de website van het KP heeft de website een fris uiterlijk gekregen, zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en is informatie beter vindbaar.

Website tijdelijk minder bereikbaar
In verband met het overgaan van de oude website naar de nieuwe website, zal vanaf vrijdag 4 maart t/m maandag 7 maart de website tijdelijk minder of niet bereikbaar zijn. Dit betekent ook dat  het digitaal portfolio tijdelijk niet toegankelijk is in deze periode.

Lees verder om op de hoogte te zijn van belangrijkste aanpassingen.

29-02-2016
Meer informatie

Overzicht congressen, symposia en cursussen

Bent u werkzaam in het podotherapeutisch werkveld en op zoek naar gerelateerde congressen en symposia? Wij hebben een aantal evenementen voor u op een rij gezet in onze agenda: http://www.podotherapie.nl/professional/agenda/

29-02-2016
Meer informatie

Achmea: jaarlijkse verwijzing huisarts voor DM- voetzorg niet meer nodig

De afgelopen tijd hebben de LHV, VPH, ZN, NZa, VWS, NHG en InEen naar aanleiding van Het Roer Moet Om (HRMO) afspraken gemaakt over het verminderen van bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen (www.hetroergaatom.nl). Eén van deze afspraken is dat een éénmalige verwijzing volstaat. De nieuwe behandelaar neemt de verantwoordelijkheid over voor de gehele behandeling en eventuele doorverwijzing. Een tussentijdse verwijzing door de huisarts is niet nodig.

28-01-2016
Meer informatie

Subsidieronde Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 2016

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het podotherapeutisch handelen door gelden uit het Wetenschaps- en Innovatiebudget beschikbaar te stellen voor kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek gericht op podotherapie en de implementatie hiervan in de podotherapeutische praktijk. In 2016 kunnen nieuwe aanvragen voor subsidies worden ingediend.

26-08-2015
Meer informatie
U bevindt zich hier :
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©