U bevindt zich hier :
»

Ontwikkelingen van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, (NMMV)

Al enige tijd werken het bestuur van de NVvP en de NMMV samen. Sinds de oprichting van de NMMV in 2014 zijn er vele ontwikkelingen geweest waarover zij de podotherapeuten graag willen informeren..

In april 2015 heeft het huidige bestuur het stokje van het interim-bestuur overgenomen. Vanaf dat moment is er hard gewerkt om Beroepsvereniging NMMV op de kaart te zetten. Het opzetten van een professionele beroepsvereniging is bepaald geen sinecure!

Sommige bestuursleden bleken zich te hebben verkeken op de enorme hoeveelheid werk die het opzetten en runnen van een beroepsvereniging met zich meebrengt. Soms moesten zij hun taken daarom neerleggen. Alle bestuursleden zijn namelijk ook zorgverlener en hebben naast de bestuurstaken ook een praktijk draaiende te houden. Kortom, drukke levens en het opzetten van een professionele beroepsvereniging vraagt veel inzet van het bestuur.

De NMMV is daarom ook enorm trots op de al behaalde resultaten:

07-11-2017
Meer informatie

Gezocht: projectvoorstellen afstudeeronderzoek podotherapie

Op Fontys start eind januari 2018 wederom een groep vierde jaars studenten podo en OT met een afstudeeronderzoek. Deze studenten dienen gedurende de afstudeerfase een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren. Mogelijk zijn er binnen uw praktijk ook onderwerpen of mogelijk lopende onderzoeksprojecten waar vierde jaars studenten een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

In dat geval nodigt de opleiding u graag uit om een dergelijk onderwerp aan de hand van een format een projectvoorstel in te dienen.

07-11-2017
Meer informatie

‘Onterechte claim operatie diabetespatiënten kan leiden tot onnodige ingrepen´

Op 20 april jl. verscheen in de Telegraaf een artikel waarin de Nederlandse plastisch chirurg prof. dr. Henk Coert (UMC Utrecht) een operatie techniek beschrijft waarbij zenuwen in onderbenen en voeten van mensen met diabetes mellitus vrij gelegd worden. Hierdoor zou zenuwschade die optreedt hersteld kunnen worden. Voor deze claim is echter geen enkel bewijs en in een recent Nederlands onderzoek werd dit nogmaals bevestigd.

11-05-2017
Meer informatie

Online cursus´Health professionals in reumatologie´

Steeds meer podotherapeuten werken in de praktijk met mensen met een reumatische aandoening. Soms als beginnend professional, soms als ervaren collega. Het actueel houden van de kennis is relevant voor iedereen in ons werkveld.

De EULAR is de Europese organisatie die mensen met reumatische aandoeningen, health professionals en wetenschappelijk onderzoek binnen de reumatologie representeert. De EULAR hecht er waarde aan dat alle zorgprofessionals toegang hebben tot kwalitatief goed scholing, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben Europese zorgprofessionals en wetenschappers gezamenlijk een online cursus ontwikkeld: 'Health professionals in de reumatologie'.

30-01-2017
Meer informatie

Digitaal Portfolio inactief voor niet-actieve diplomageregistreerden

Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald.

Voor sommige diplomageregistreerden geldt dat zij geen actief gebruik maken van het digitaal portfolio. Omdat hiervoor wel kosten worden betaald, zal het KP per 1 juli 2017 starten met het inactiveren van digitaal portfolio’s van niet-actieve diplomageregistreerde ‘gebruikers’. Het is immers zonde om onnodig kosten te maken.

16-01-2017
Meer informatie

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot consensus

Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg?

De samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de voetengezondheidszorg neemt steeds grotere vormen aan. Een actueel multidisciplinair vraagstuk is wanneer bij mensen met diabetes sprake is van eelt dat medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden.

19-07-2016
Meer informatie

Invoering beroepscode voor de (medisch) pedicure

De beroepscode voor de (medisch) pedicure is een feit. De invoering van dit document is een logische volgende stap in de ontwikkeling van het beroep pedicure en medisch pedicure. Het document beschrijft hoe het professionele handelen eruit zou moeten zien. De beroepscode is ontwikkeld op initiatief van ProVoet.

De beroepscode is beschikbaar voor alle (medisch) pedicures. Daarnaast is deze ook kosteloos beschikbaar voor huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten en andere partijen die samenwerken met de (medisch) pedicure. Toekomstige (medisch) pedicures krijgen de inzichten van de beroepscode als onderdeel van hun opleiding. Voor de huidige groep (medisch) pedicures ontwikkelt ProVoet een e-learningcursus.

29-06-2016
Meer informatie

Website Kwaliteitsregister Paramedici vernieuwd vanaf 8 maart 2016

De nieuwe website van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) gaat per dinsdag 8 maart 2016 in de lucht. Met de vernieuwing van de website van het KP heeft de website een fris uiterlijk gekregen, zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en is informatie beter vindbaar.

Website tijdelijk minder bereikbaar
In verband met het overgaan van de oude website naar de nieuwe website, zal vanaf vrijdag 4 maart t/m maandag 7 maart de website tijdelijk minder of niet bereikbaar zijn. Dit betekent ook dat  het digitaal portfolio tijdelijk niet toegankelijk is in deze periode.

Lees verder om op de hoogte te zijn van belangrijkste aanpassingen.

29-02-2016
Meer informatie

Overzicht congressen, symposia en cursussen

Bent u werkzaam in het podotherapeutisch werkveld en op zoek naar gerelateerde congressen en symposia? Wij hebben een aantal evenementen voor u op een rij gezet in onze agenda: http://www.podotherapie.nl/professional/agenda/

29-02-2016
Meer informatie

Achmea: jaarlijkse verwijzing huisarts voor DM- voetzorg niet meer nodig

De afgelopen tijd hebben de LHV, VPH, ZN, NZa, VWS, NHG en InEen naar aanleiding van Het Roer Moet Om (HRMO) afspraken gemaakt over het verminderen van bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen (www.hetroergaatom.nl). Eén van deze afspraken is dat een éénmalige verwijzing volstaat. De nieuwe behandelaar neemt de verantwoordelijkheid over voor de gehele behandeling en eventuele doorverwijzing. Een tussentijdse verwijzing door de huisarts is niet nodig.

28-01-2016
Meer informatie

Subsidieronde Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 2016

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het podotherapeutisch handelen door gelden uit het Wetenschaps- en Innovatiebudget beschikbaar te stellen voor kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek gericht op podotherapie en de implementatie hiervan in de podotherapeutische praktijk. In 2016 kunnen nieuwe aanvragen voor subsidies worden ingediend.

26-08-2015
Meer informatie