U bevindt zich hier : ProfessionalActueel nieuws voor zorgprofessionalsSchrijf je in voor webinar 'Zorgmodule 2019'

Schrijf je in voor webinar 'Zorgmodule 2019'

Beste heer/mevrouw,

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt per 1 januari 2021 van kracht. De nieuwe zorgmodule sluit beter aan bij de vigerende Richtlijn Diabetische Voet 2017 en de NHG-standaard DM2 2020. Ten opzichte van de eerdere versie uit 2014 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Naast een aanscherping op basis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zijn ook verbeteringen op basis van praktijkervaringen in deze versie meegenomen. Ook is er een landelijk kader geschapen om de zorg doorlopend te verbeteren en de kwaliteit te borgen. In de opbouw van de zorgmodule is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen inhoudelijke- en organisatorische aspecten om de leesbaarheid te verbeteren. Deze wijzigingen hebben consequenties voor patiënten en de betrokken zorgverleners.

Graag informeren we u uitgebreid over deze veranderingen, in de vorm van een webinar omdat wij van mening zijn dat een zorgvuldige communicatie ten goede komt aan de implementatie en de kwaliteit van zorg. Het webinar vindt plaats op drie avonden om iedereen de gelegenheid te geven zich aan te melden.

Beschikbare data

  • Dinsdag 12 januari 19:30 – 20:30 uur

Kosten
Het webinar is kosteloos.

Programma
De avond bestaat uit drie onderdelen: 

  • De uitdagingen binnen de diabetische voetzorg en daaruit voortkomend de aanleiding om de nieuwe zorgmodule te ontwikkelen;
  • De inhoudelijke wijzigingen binnen de nieuwe zorgmodule;
  • De mogelijkheid om vragen te stellen over zowel inhoud als beleid, aan Michel Boerrigter (bestuurslid Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) en een tweetal diabetespodotherapeuten.

Accreditatiepunten
Punten voor het webinar zijn reeds in aanvraag.

Documentatie
Alle zorggroepen hebben onlangs een aantal gedrukte exemplaren van de Zorgmodule inclusief praktische samenvattingskaart ontvangen. De digitale bestanden kunnen worden gedownload via https://www.podotherapie.nl/professional/actueel-nieuws-voor-zorgprofessionals/

Aanmelden voor het webinar kan via de volgende link
https://podotherapeut.nl/aanmelden-webinar-zorgmodule-diabetische-voet-nvvp/

Let op: Als u zich reeds in heeft geschreven voor het Webinar van Voetencentrum Wender hoeft u zich niet opnieuw aan te melden, daar het om dezelfde scholing gaat.

Wij verzoeken u vriendelijk deze uitnodiging onder alle belanghebbenden in uw netwerk te verspreiden. Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag. U kunt uw vragen sturen naar ledenservice@podotherapie.nl.

Met vriendelijke groet,

Marnix de Romph
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

08-12-2020
Terug

< terug

NVvDP
KP

© Copyright 2020 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten