U bevindt zich hier :

Tips herregistratie en IPO

Gedurende een periode van vijf jaar dient een podotherapeut minimaal 160 punten te behalen door middel van het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Er is een veelheid aan activiteiten die de geregistreerde kan ondernemen met het doel te werken aan zijn deskundigheid: het volgen van cursussen, het deelnemen aan intercollegiaal overleg, het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag etc. Wij hebben een aantal tips voor u op een rij gezet.

Cursus Directe Toegankelijkheid

De NVvP biedt de ééndaagse cursus Directe Toegankelijkheid Podotherapeuten (DTP) aan op basis van de eerder gegeven cursus in 2011. Deze cursus is bedoeld voor Belgisch gediplomeerden en Nederlandse Podotherapeuten zonder de registratie 'DT' in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Deze 'bezemcursus' vindt plaats in Hilversum op 5 februari 2018 onder begeleiding van Lars Fuit.. Bekijk hier alle informatie.

Consensusstudie Eelt bij DM

De NVvP is regelmatig gevraagd hoe eelt op/onder de voeten van mensen met diabetes zou moeten worden beoordeeld in het kader van het toekennen van de Simms classificatie. Om tot een goed advies te komen, is besloten om een consensusstudie uit te voeren.

Resultaat: een consensus die voor iedere voetendiscipline, ongeacht de verschillende belangen, een duidelijke leidraad geeft hoe tegen eelt aangekeken dient te worden.

Wat is een podotherapeut?

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam.
Patiënten met voetproblemen kunnen ook andere lichamelijke klachten of afwijkingen krijgen aan de enkels, knieën, heupen of rug. Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten. Podotherapeuten behandelen klachten voortkomend uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven ze preventieve adviezen.

Erkende opleiding

Een podotherapeut heeft de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond.
Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

AGB-code

Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code, altijd beginnend met de cijfers 26. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. De AGB-code van de podotherapeut vindt u in de correspondentie van uw podotherapeut.

Samenwerking met…

Vaak werken podotherapeuten samen met andere zorgverleners, zoals in de voetenpolikliniek en in eerstelijns gezondheidscentra.