U bevindt zich hier :
»
»

Kwaliteitseisen

De leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten moeten verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

Visitatie

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut.

In de afgelopen jaren zijn de visitaties steeds verder geperfectioneerd. Het visitatieverslag wordt digitaal aangemaakt en aangeleverd. Podotherapeuten weten daardoor aan welke normen ze moeten voldoen. Na het invullen van de lijsten verschijnen spiegelgegevens in relatie tot andere beroepsgenoten.

Enquête voor patiënten en verwijzers

Patiënten en verwijzers kunnen hun mening geven over een praktijk. In de praktijk liggen enquêteformulieren. De enquêtes kunnen ook online worden ingevuld. De te visiteren podotherapeut is verplicht bij het bezoek een minimum aantal ingevulde enquêtes in te leveren.

Voordelen visitaties

Aan de hand van de resultaten kan de NVvP beleid ontwikkelen of bijstellen. Ook kan de podotherapeut bij een voldoende beoordeling punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici.