U bevindt zich hier :
»

Nieuwsberichten

Verwarring over vergoeding podotherapie bij Zilveren Kruis Achmea in 2017

Zilveren Kruis Achmea heeft de vergoedingen voor 2017 bekend gemaakt. De vergoeding van podotherapie/podologie/podoposturale therapie en (sport)steunzolen wordt vanaf 2017 verhoogd. Dat is goed nieuws voor onze patiënten!

Helaas heeft de manier waarop Zilveren Kruis Achmea de wijzigingen voor 2017 heeft gecommuniceerd bij sommige patiënten tot verwarring geleid over de vergoeding van podotherapie bij Zilveren Kruis Achmea. Wij geven u hierover graag meer duidelijkheid:

05-12-2016
Meer informatie

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot consencus

Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg? De samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de voetengezondheidszorg neemt steeds grotere vormen aan. Een actueel multidisciplinair vraagstuk is wanneer bij mensen met diabetes sprake is van eelt dat medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden.

22-08-2016
Meer informatie

BIG Misverstanden!

Er is binnen het voetenland een actuele belangstelling voor de Wet BIG en dan in het bijzonder om opgenomen te kunnen worden in artikel 34 van deze wet. Naar mijn mening leven er in ieder geval twee misverstanden over de mogelijkheden van de Wet BIG.

Maar wat is het toetsingskader, dat VWS gaat hanteren? Dus wat zegt de minister tot nu toe over de Wet BIG? De Wet BIG is in de afgelopen jaren voor de tweede keer geëvalueerd. Deze evaluatie is door een extern bureau, in opdracht van VWS, uitgevoerd. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen en de minister heeft haar beleidsreacties op deze aanbevelingen naar de Tweede kamer gestuurd. En wat staat hierin te lezen?

02-11-2015
Meer informatie

Lancering Innovatieplaats Cure: ruimte voor vernieuwing

Ervaart u dat overheidsregels vernieuwing belemmeren? Dat regels de cliëntgerichtheid of kwaliteit van de zorg in de weg zitten?

Experimenteer dan mee in de Innovatieplaats Cure. Binnen dit experiment krijgen 15 zorgaanbieders in de curatieve zorg of die domeinoverstijgend werken ruimte om bepaalde overheidsregels tijdelijk buiten werking te stellen.

28-10-2015
Meer informatie

Vernieuwingen AGB register

Het AGB register is vernieuwd! Zo is o.a. de website gebruikvriendelijker gemaakt waardoor deze meer aansluit bij vragen van bezoekers. Tevens zijn er veranderingen doorgevoerd in de informatieverstrekking over u als zorgverlener en is er een koppeling gemaakt met het Handelsregister. Om u te informeren over deze veranderingen is een nieuwsbrief opgesteld.

28-10-2015
Meer informatie

Exoskelet maakt lopen gemakkelijker

Studies tonen aan dat wanneer lopen of fi etsen moeilijker wordt, bijvoorbeeld door overgewicht, ouderdom, of een beroerte, mensen het dan ook steeds minder doen, terwijl in beweging blijven juist belangrijk is. Amerikaanse wetenschappers hebben hier een oplossing voor bedacht.

23-06-2015
Meer informatie

Kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) een must!

Zorgverzekeraars stellen steeds vaker de eis dat paramedici en dus ook de podotherapeut in het Kwaliteitsregister als kwaliteitsgeregistreerd staan vermeld. Dat is iets anders dan het diplomageregistreerd zijn in het KP.

De status kwaliteitsgeregistreerd verkrijgt een podotherapeut als voldaan is aan de opleidingseisen én aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen zoals beschreven in de kwaliteitscriteria. In de meeste aanvullende zorgverzekeringen en bij de contractering van DM-voetzorg is nu als voorwaarde voor vergoeding opgenomen dat de podotherapeut lid is van de NVvP.

30-03-2015
Meer informatie

Resultaten van de viltstudie zoals uitgevoerd door Dr. S.A. Bus, drs. L. Holst, dr. J.H.P. Houdijk, drs. T.E. Busch Westbroek

Resultaten van de viltstudie zoals  uitgevoerd door Dr. S.A. Bus, drs. L. Holst, dr. J.H.P. Houdijk, drs. T.E. Busch Westbroek

Doel van de studie was waarde van vilt is in de behandeling van plantaire voetulcera te onderzoeken. Hiervoor werd bij 16 gezonde proefpersonen onderzocht welke type vilt de voorvoet het beste ontlastte en hoe de piek-druk over de tijd veranderde.

30-03-2015
Meer informatie

Gezondheidsbeurs 2015 een groot succes!

Van 5 t/m 8 februari heeft de Nationale Gezondheidsbeurs plaatsgevonden in de Jaarbeurs in Utrecht. De NVvP was hier aanwezig met een stand in de sector Medisch en Zorg. 4 dagen lang hebben de aanwezige podotherapeuten en studenten van 's ochtends 9.00 tot 's middags 17.30 uur enkele honderden mensen te woord gestaan, vragen beantwoord en voetdrukmetingen en screenings uitgevoerd. Met in totaal ruim 33.000 bezoekers is deze beurs een succes te noemen en podotherapie weer onder de aandacht gebracht bij een groot publiek.

03-03-2015
Meer informatie

Podosophia nu online beschikbaar

De Podosophia is vanaf heden ook online beschikbaar! Alle leden van de NVvP hebben een brief ontvangen waarin ze uitgenodigd worden om een account aan te maken. Zodra u dit heeft gedaan krijgt u online toegang tot de Podosophia.

03-03-2015
Meer informatie

Meld u aan voor de redactieraad van de Podosophia

Heeft u affiniteit met media, werkt u graag samen en heeft u een objectieve kijk op artikelen en berichten op het gebied van podotherapie? Dan is de redactieraad van de Podosophia op zoek naar u!

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Sylvia de Bruijn, van Bohn Stafleu en Lochem.

03-03-2015
Meer informatie

NVvP bedankt Caroline Ternatus voor haar voorzitterschap van de PAC

Per 1 januari heeft Caroline Ternatus haar functie als voorzitter van de Patiënten Adviescommissie (PAC) beëindigd. Het bestuur van de NVvP spreekt haar dank uit voor de goede inzet van Caroline als voorzitter van de PAC en klachtenbemiddelaar gedurende een groot aantal jaren.

In de bestuursvergadering van 20 februari heeft het bestuur Jacques Paulus benoemd als nieuw lid van de PAC.

03-03-2015
Meer informatie

Minister Schippers roept op tot samenwerking

Minister Schippers heeft de organisaties in de voetengezondheidszorg opgeroepen om meer samen te gaan werken. Deze oproep deed zij in haar videoboodschap, waarmee ze afgelopen zaterdag het congres van De Medische Voet over reuma opende.

Ze noemde hierin als goed voorbeeld de samenwerking tussen NVvP, Provoet en NVOS, die gezamelijk zorgmodules over diabetes en reuma opstellen.

Bekijk hier de volledige videoboodschap.

02-10-2014
Meer informatie

Deelname 50PlusBeurs 2014 een groot succes

Van dinsdag 16 t/m zaterdag 20 september vond in de Jaarbeurs Utrecht de 50PlusBeurs plaats. De NVvP was hier aanwezig om het mooie van podotherapie onder de aandacht te brengen van deze steeds groter worden doelgroep. Met de enthousiaste inzet van 10 podotherapeuten en 3 studenten is deze beursdeelname een groot succes geworden.

Met name de gratis voetscreening en voetdrukmeeting werd door de bijna 100.000 bezoekers erg gewaardeerd en leverde zelf rijen op voor de stand.

30-09-2014
Meer informatie

Terugblik op NVvP Jaarcongres 2014

Op 19 september j.l. vond het Jaarcongres van de NVvP plaats in het Evoluon in Eindhoven. Een nieuwe locatie, die hoog werd gewaardeerd in de evaluaties (….), een nieuw programma, met 4x een keuze uit 3 tracks en twee zeer goede keynote speakers aan zowel begin als einde van het congres.

Een mooie en memorabele dag, bijna allemaal hoog gewaardeerde sprekers, die samen met de uitverkochte beursvloer zorgde voor een geanimeerd congres, waar door velen met plezier aan terug gedacht zal worden. De doelstelling: een informatieve, inhoudelijk interessante en wetenschappelijk verzorgde  dag, zowel als het gaat om sprekers, als om de sponsoren op de beursvloer is behaald.

30-09-2014
Meer informatie

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014

De NVvP heeft samen met ProVoet besloten de zorgmodule uit 2011 te actualiseren en aan te passen aan de recente inzichten. De aanleiding hiervoor was  een recente uitspraak van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)  over welke SIMM 1 patiënten nu wel en welke niet onder de basisverzekerde zorg zouden vallen. Daarnaast is er gekeken naar recent wetenschappelijke literatuur en zijn enkele op- en aanmerkingen verwerkt.

Het resultaat is een zeer actuele versie van de zorgmodule met daarin opgenomen een uitgebreid stroomschema.

28-08-2014
Meer informatie

NVvP Jaarcongres - Vrijdag 19 september

Op vrijdag 19 september a.s. vindt weer het jaarlijke NVvP Jaarcongres plaats. Voor alle deelnemende podotherapeuten de perfecte gelegenheid om kennis op te doen en te vergroten op wetenschappelijk en praktisch niveau.

Dit jaar kunnen er sessies worden gevolgd rond de thema's algemeen, sport en diabetes. 

Meer informatie

18-08-2014
Meer informatie

Special Olympics 2014 weer een groot succes!

Van 13 t/m 15 juni jl. vonden de Special Olympics 2014 plaats. Het Abe Lenstra Stadion in Heereveen was omgetoverd tot een waar olympisch dorp, waar tijdens de officiele opening de olympische vlam werd ontstoken.

Tijdens dit weekend heeft een groep enthousiaste podotherapeuten honderden sporters kunnen screenen en veelal kunnen voorzien van een goed advies.

25-06-2014
Meer informatie

Medical Leather nieuwe goudsponsor van de NVvP

Onlangs heeft Medical Leather het gouden sponsorcontract getekend. Door deze overeenkomst kan de NVvP gebruik gaan maken van de expertise die Medical Leather heeft als totaalleverancier en adviseur voor u als professionele voetspecialist. 

03-02-2014
Meer informatie