Vacature Bestuurslid Wetenschap & Innovatie
bij voorkeur gecombineerd met de functie Penningmeester

12 uur per week

De Nederlandse Vereniging van  Podotherapeuten (NVvP) is gevestigd in Hilversum en behartigt de collectieve en individuele belangen van alle podotherapeuten in Nederland.

Per 10 april 2019 ontstaat er een interessante vacature vanwege het verstrijken van de statutaire termijn. Wij zoeken kandidaten voor de vacature Bestuurslid met de portefeuille Wetenschap en Innovatie (W&I) voor 8 uur per week in combinatie met de functie van Penningmeester in totaal voor beide functies 12 uur per week. Personen die interesse hebben in één van de twee functies afzonderlijk nodigen wij ook uit om te reageren. De tijdbesteding per week bedraagt dan gemiddeld 4 uur per week voor Penningmeester en 8 uur voor Bestuurslid Wetenschap & Innovatie.

Bent u de persoon die wij zoeken?

Als bestuurslid met de portefeuille W&I vervult u een sleutelpositie in het verstevigen van het wetenschappelijk fundament binnen het podotherapeutisch vakgebied. Daarnaast heeft u doorlopende aandacht voor innovatie en verbeteringen met als doel de positie van de podotherapeut te verbeteren. Vertaling naar de dagelijkse praktijk is hierbij essentieel. In deze dubbelfunctie bent u als penningmeester verantwoordelijk voor de totale (financiële) administratie van de NVvP.  Continuïteit, leden- en personeelstevredenheid staan hierbij centraal.

Overzicht werkzaamheden

Als bestuurslid en penningmeester vertegenwoordigt u de NVvP in persoon. Samen met het algemeen bestuur bent u verantwoordelijk voor het gehele (financiële) beleid van de NVvP met in het bijzonder het aandachtsgebied W&I. De penningmeester legt verantwoording af over het financiële beleid aan het bestuur en de kascommissie en aan de leden via de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast signaleert u tijdig  budgetafwijkingen en bewaakt u de liquiditeit van de vereniging en stuurt u waar nodig bij.

Deze gecombineerde functie wordt ondersteund door een beleidsmedewerker Wetenschap & Innovatie en een financieel medewerker.

Overige kennis, ervaring en competenties

Beschikbaarheid en vergoeding

Het bestuur vergadert in de regel een keer per maand op maandag
tijdens kantooruren in Hilversum. U dient 1 dagdeel per week
beschikbaar te zijn. Alle bestuurders binnen de NVvP declareren volgens een vast uurtarief van € 60,- op basis van daadwerkelijke gewerkte uren.

Procedure

Voor deze functie wordt zowel intern  als extern geworven. In beginsel zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in een combinatie van beide functies. Personen die interesse hebben in één van de twee functies afzonderlijk nodigen wij ook uit om te reageren. De tijdbesteding per week bedraagt dan gemiddeld 4 uur per week voor Penningmeester en 8 uur voor Bestuurslid Wetenschap & Innovatie.

Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd?

Stuur dan uw reactie  (gemotiveerde brief en CV) vóór 3 deember 2018 naar onze verenigingsmanager Theo Gallée.

Acquisitie of bemiddeling naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©