U bevindt zich hier : Over NVvP » Privacyverklaring

Privacyverklaring

De NVvP heeft privacy hoog in het vaandel staan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de externe website en op het verwerken van persoonsgegevens van externe leveranciers van de NVvP.

Voor de persoonsgegevens van leden en medewerkers van de NVvP is een privacyverklaring opgenomen op het intranetgedeelte van de website (alleen toegankelijk voor leden, medewerkers en bestuursleden van de NVvP).

Vastleggen van gegevens van bezoekers van de website

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een vraag te stellen, hebben wij uw gegevens immers nodig. Van bezoekers van onze externe website wordt slechts het IP-adres vastgelegd om het aantal bezoekers en de frequentie van het bezoek aan onze website te meten. Aangezien de NVvP niet beschikt over de wettelijke middelen om de identiteit van een persoon, die de website bezoekt te kunnen identificeren aan de hand van het IP-adres, is er geen sprake van vastlegging van persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving.
Van bezoekers die gebruik maken van de op onze website opgenomen praktijkzoeker worden geen adresgegevens vastgelegd.

Cookies op de website van de NVvP
Wij plaatsen Functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Persoonsgegevens van leveranciers van de NVvP
In het kader van de bedrijfsvoering worden de namen van leveranciers (bedrijven en natuurlijke personen) en adresgegevens vastgelegd in onze administratie.

Persoonsgegevens van sollicitanten
Binnen de vereniging ontstaan regelmatig functies waarbij kandidaten solliciteren naar een verenigingsfunctie (bestuurder, commissielid, werkgroeplid) of naar een functie bij het verenigingsbureau. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden gegevens van kandidaten binnen een termijn van 4 weken vernietigd. Voor het in portefeuille houden van een afgewezen sollicitant is haar/zijn toestemming vereist. De gegevens worden dan maximaal 1 jaar (na afloop sollicitatieprocedure) in portefeuille gehouden door de verenigingsmanager.

Bescherming van uw persoonsgegevens door de NVvP
In het kader van de door externe partijen uitgevoerde verwerking van gegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de interne en externe verwerking aan de vereisten van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen is gewaarborgd. Daarbij is sprake van geaccepteerde beveiligingsstandaarden. Binnen het kantoor van de NVvP te Hilversum zijn er zowel fysieke maatregelen als organisatorische maatregelen binnen het verenigingsbureau getroffen om de persoonsgegevens die wij beheren te beveiligen.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens. Dat houdt in dat u de NVvP mag vragen of deze persoonsgegevens van heeft vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u ons mag vragen uw  persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens:

Recht op vergetelheid
In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen als u daarom vraagt.

Privacyklacht indienen
Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

KP
NVvDP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten