U bevindt zich hier : Over NVvP » Disclaimer

Disclaimer

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (Kamer van Koophandel: 40342861), hierna te noemen NVvP, verleent u hierbij toegang tot www.podotherapie.nl.

De NVvP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de NVvP-website, welke informatief van aard is. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie voorkomen. De NVvP wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de via de NVvP-website weergegeven informatie. De NVvP behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website op ieder gewenst moment aan te passen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NVvP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NVvP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Internetsites van derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor de NVvP op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De NVvP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de NVvP de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Overig

De NVvP behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Vragen

Vragen over de website en de inhoud van de website kunt u te allen tijde richten aan: secretariaat@podotherapie.nl.

NVvDP
KP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten