U bevindt zich hier :
»

Disclaimer

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (Kamer van Koophandel: 40342861), hierna te noemen NVvP, verleent u hierbij toegang tot www.podotherapie.nl.

De NVvP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de NVvP-website. Desondanks kunnen onjuistheden en
onvolledigheden in de getoonde informatie  voorkomen. De NVvP wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in
de via de NVvP-website weergegeven informatie. De NVvP behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website aan te passen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NVvP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NVvP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.