U bevindt zich hier : Over NVvP » Bestuur & bureau » Bestuur NVvP » Michel Boerrigter

Michel Boerrigter

ref:caption

Michel Boerrigter is in 2007 afgestudeerd als podotherapeut en in 2010 als diabetespodotherapeut. Hij heeft ruim 10 jaar bij een grote praktijk gewerkt in verschillende functies. Vanaf eind 2016 is hij bestuurslid binnen de NVvP.

"Ons op marktwerking gebaseerde zorgsysteem kent erg veel verschillende partijen waarmee we samenwerken. Vanuit die samenwerking proberen we altijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de voetzorg te verbeteren met daarbinnen een heldere positie voor de podotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan de basisverzekerde diabetische voetzorg waarbij we samenwerken met de NZa, het ZiN, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, maar ook andere beroepsverenigingen. In mijn optiek lukt dit het beste als gewaardeerde partners, als je elkaar goed leert kennen en vanuit onderling vertrouwen."

< terug

NVvDP
KP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten