U bevindt zich hier : Over NVvP » Bestuur & bureau » Bestuur NVvP

Bestuur NVvP

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) behartigt de collectieve en individuele belangen van alle podotherapeuten in Nederland. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier bestuursleden met een eigen portefeuille. 

Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Michel Boerrigter

ref:caption

Michel Boerrigter is in 2007 afgestudeerd als podotherapeut en in 2010 als diabetespodotherapeut. Hij heeft ruim 10 jaar bij een grote praktijk gewerkt in verschillende functies. Vanaf eind 2016 is hij bestuurslid binnen de NVvP.

"Ons op marktwerking gebaseerde zorgsysteem kent erg veel verschillende partijen waarmee we samenwerken. Vanuit die samenwerking proberen we altijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de voetzorg te verbeteren met daarbinnen een heldere positie voor de podotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan de basisverzekerde diabetische voetzorg waarbij we samenwerken met de NZa, het ZiN, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, maar ook andere beroepsverenigingen. In mijn optiek lukt dit het beste als gewaardeerde partners, als je elkaar goed leert kennen en vanuit onderling vertrouwen."

< terug

Marnix de Romph

ref:caption

"Het belang van de leden, dus alle podotherapeuten, staat altijd op ons netvles," aldus voorzitter van de NVvP Marnix de Romph. "Samen met de andere bestuursleden bewaak ik de samenhang tussen al de dingen die we als beroepsvereniging op ons bordje hebben. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, bekostiging, opleiding, wet- en regelgeving maar ook het inspelen op de trends binnen de gezondheidszorg.

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de grote lijn zoals we die in het meerjarenbeleidsplan en de begroting hebben vastgelegd. Dat doe ik vol overtuiging; ik ben optimistisch en een doorzetter in het bereiken van de doelen die we hebben afgesproken. Binnen een beroepsvereniging gaat het altijd om mensen en ik vind dat we als NVvP heel veel kwaliteit in huis hebben. Als voorzitter vertegenwoordig ik vol trots de NVvP extern."

< terug

Rutger Sonneveld

ref:caption

Rutger Sonneveld is bestuurslid kwaliteit bij de NVvP.

"Samen met het bureau ben ik verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de NVvP. Hoe voldoen we aan wet- en regelgeving? Hoe bereiken we dat en hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de podotherapeuten naar een nog hoger niveau komt? Een hele uitdaging waar ik vol enthousiasme mee aan de slag ben gegaan. Vanuit wet- en regelgeving moeten we voldoen aan een aantal eisen zoals op het gebied van klachten en incidenten melden. Veel is al geregeld maar ik wil dit nog beter onder de aandacht brengen. Ook is het belangrijk om te laten zien hoe goed de podotherapeut is en welke kwaliteitscontroles er allemaal zijn. Dat doen we onder andere door middel van het Praktijkkeurmerk en dat wil ik graag nog verder doorontwikkelen."

< terug

Donja Lansink

ref:caption

Donja Lansink is naast podotherapeut ook Physician Assistant Orthopedie. Bij de NVvP is zij bestuurslid met de portefeuille Wetenschap & Innovatie.

"Podotherapeuten maken gebruik van de nieuwste technieken en zijn een vooruitstrevende groep zorgprofessionals met een unieke positie. Ik vind het geweldig om te zien hoe de wetenschap is verweven in het handelen van de podotherapeut. Maar we moeten daarnaast kritisch blijven op ons eigen handelen. De samenhang tussen de doorontwikkeling van de vakinhoud en de wetenschap is dan ook evident. Hiertoe werken podotherapeuten in het veld samen met gerenommeerde onderzoekscentra. Als NVvP willen we bijdragen aan de verdere doorontwikkeling en onderbouwing van het vak!"

< terug

Linda Ehrenhard

ref:caption

Linda Ehrenhard is praktiserend podotherapeut en bestuurslid met de portefeuille Praktijkzaken.

"Als praktiserend podotherapeut/praktijkhouder in het bestuur informeer ik het bestuur altijd over zaken die spelen in het werkveld. Ook kan ik vanuit de praktijksituatie duidelijk maken welke consequenties beleidsbesluiten zullen hebben voor het werkveld. Als bestuurslid met portefeuille Praktijkzaken behartig ik de uiteenlopende belangen die voortkomen uit de verscheidenheid binnen de podotherapie. Een voorbeeld is de steeds groter wordende regeldruk en toenemende druk vanuit wetgeving. Ik geloof in het terugbrengen van complexe problemen in eenvoudige oplossing die voor iedereen goed uitvoerbaar zijn in de praktijk."

< terug

KP
NVvDP

© Copyright 2020 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten