U bevindt zich hier : Over NVvP » Bestuur & bureau » Bestuur NVvP

Bestuur NVvP

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) behartigt de collectieve en individuele belangen van alle podotherapeuten in Nederland. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier bestuursleden met een eigen portefeuille. 

Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Michel Boerrigter

ref:caption

Michel Boerrigter is in 2007 afgestudeerd als podotherapeut en in 2010 als diabetespodotherapeut. Hij heeft ruim 10 jaar bij een grote praktijk gewerkt in verschillende functies. Vanaf eind 2016 is hij bestuurslid binnen de NVvP.

"Ons op marktwerking gebaseerde zorgsysteem kent erg veel verschillende partijen waarmee we samenwerken. Vanuit die samenwerking proberen we altijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de voetzorg te verbeteren met daarbinnen een heldere positie voor de podotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan de basisverzekerde diabetische voetzorg waarbij we samenwerken met de NZa, het ZiN, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, maar ook andere beroepsverenigingen. In mijn optiek lukt dit het beste als gewaardeerde partners, als je elkaar goed leert kennen en vanuit onderling vertrouwen."

< terug

Frederik Vogelzang

ref:caption

"Samen met de andere bestuursleden bewaak ik de samenhang tussen alles wat we als beroepsvereniging op ons bordje hebben. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, bekostiging, opleiding, wet- en regelgeving maar ook het inspelen op de trends binnen de gezondheidszorg. Het belang van de leden, dus alle podotherapeuten, is daarbij altijd het uitgangspunt.

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de grote lijn zoals we die in het meerjarenbeleidsplan en de begroting hebben vastgelegd. Dat doe ik vol overtuiging. Als vertrekpunt zorg ik daarbij voor een inspirerend verhaal met een gedegen onderbouwing, zodat we met elkaar aan de slag kunnen." 

< terug

Rutger Sonneveld

ref:caption

Rutger Sonneveld is bestuurslid kwaliteit bij de NVvP.

"Samen met het bureau ben ik verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de NVvP. Hoe voldoen we aan wet- en regelgeving? Hoe bereiken we dat en hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de podotherapeuten naar een nog hoger niveau komt? Een hele uitdaging waar ik vol enthousiasme mee aan de slag ben gegaan. Vanuit wet- en regelgeving moeten we voldoen aan een aantal eisen zoals op het gebied van klachten en incidenten melden. Veel is al geregeld maar ik wil dit nog beter onder de aandacht brengen. Ook is het belangrijk om te laten zien hoe goed de podotherapeut is en welke kwaliteitscontroles er allemaal zijn. Dat doen we onder andere door middel van het Praktijkkeurmerk en dat wil ik graag nog verder doorontwikkelen."

< terug

Kayleigh van Amelsfort

ref:caption

Kayleigh van Amelsfort is podotherapeut en bestuurslid met de portefeuille Wetenschap & Vakinhoud.

"Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang"

"Podotherapie is een ontzettend belangrijke schakel op vele vlakken binnen de gezondheidszorg en podotherapeuten zijn een vooruitstrevende groep zorgprofessionals met een unieke positie. De samenhang tussen de doorontwikkeling van de vakinhoud en de wetenschap is dan ook evident. Hiertoe werken podotherapeuten in het veld samen met gerenommeerde onderzoekscentra. Als bestuurslid van de NVvP wil ik graag bijdragen aan de verdere doorontwikkeling en onderbouwing van het vak!"

< terug

Linda Ehrenhard

ref:caption

Linda Ehrenhard is praktiserend podotherapeut en bestuurslid met de portefeuille Praktijkzaken.

"Als praktiserend podotherapeut/praktijkhouder in het bestuur informeer ik het bestuur altijd over zaken die spelen in het werkveld. Ook kan ik vanuit de praktijksituatie duidelijk maken welke consequenties beleidsbesluiten zullen hebben voor het werkveld. Als bestuurslid met portefeuille Praktijkzaken behartig ik de uiteenlopende belangen die voortkomen uit de verscheidenheid binnen de podotherapie. Een voorbeeld is de steeds groter wordende regeldruk en toenemende druk vanuit wetgeving. Ik geloof in het terugbrengen van complexe problemen in eenvoudige oplossing die voor iedereen goed uitvoerbaar zijn in de praktijk."

< terug

KP
NVvDP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten