U bevindt zich hier : Kwaliteit van zorg » Wetenschap » Richtlijnen en protocollen » Aanbeveling RA Voet

Aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met reumatoide artritus

In Nederland lijkt signalering, diagnostiek en monitoring van voetproblematiek bij RA patiënten onvoldoende plaats te vinden wat mogelijk leidt tot ondergebruik van voetzorg. Ondanks een voetklachtenprevalentie van 90% blijkt slechts 40% van de RA patiënten, die in een specialistisch reumarevalidatiecentrum behandeld worden, specifieke voetzorg in de vorm van podotherapeutische zolen, orthopedische schoenen en/of chirurgie te ontvangen.

In de eerste lijn is het probleem van ondergebruik van voetzorg naar verwachting nog groter, omdat een zorgpad voor voetklachten hier vaak ontbreekt. Ondergebruik van voetzorg bij patiënten met RA kan leiden tot vervelende complicaties zoals (infectie van) een voetwond, of een prothese infectie na bacteriëmie bij een voetwond. Uit een recente veldraadpleging onder zorgprofessionals op het gebied van RA voetzorg bleek dat er een gebrek is aan inzicht in de rol van de verschillende betrokken disciplines, wat kan leiden tot variatie in de aangeboden zorg (zie “Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met reumatoïde artritis - Toelichting”). Bovendien bleek uit een recente studie van Meesters et al. dat er bij RA patiënten een relatief groot gebrek aan kennis is op het gebied van mogelijkheden voor voetzorg. Kortom, in Nederland lijkt er sprake te zijn van ondergebruik van voetzorg bij RA patiënten, daarnaast is de voetzorg divers en weinig transparant.

Het doel van het project is het ontwikkelen van aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met RA. De doelgroep voor de aanbevelingen zijn zorgprofessionals uit alle medische en niet-medische disciplines die betrokken kunnen zijn bij de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij RA. De aanbevelingen dienen een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met RA gerelateerde voetklachten, een handvat te bieden voor een betere inrichting van de praktijkvoering van zorgverleners betrokken bij de zorg rondom patiënten met RA gerelateerde voetklachten, en een bijdrage te leveren aan verbeterde communicatie tussen behandelaars onderling en tussen de patiënt en behandelaars.

NVvDP
KP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten