U bevindt zich hier : Kwaliteit van zorg » Wetenschap » Richtlijnen en protocollen

Richtlijnen en protocollen

De NVvP ontwikkelt en heeft een bijdrage geleverd aan verschillende richtlijnen en standaarden voor podotherapeuten. Dit zijn o.a.:

Protocol Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), 2013
Ontwikkeld door de NVvP voor het podotherapeutisch werkveld.

Samenvattingskaart PAV, 2013
Ontwikkeld door de NVvP voor het podotherapeutisch werkveld.

Richtlijn Diabetes Mellitus, 2011
Ontwikkeld voor de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met de NVvP.

Richtlijn Hallux Valgus 2015
Vanuit de NVvP heeft Elke Poppe (voormalig beleidsmedewerker W&I) meegewerkt aan de multidisciplinaire richtlijn Hallux Valgus. Zij heeft hiervoor onder andere een literatuurstudie gedaan naar de conservatieve behandeling van Hallux Valgus en meegedacht over de aanbevelingen die worden gedaan in de richtlijn.

De bij de richtlijn behorende patiënteninformatie is te vinden op: www.zorgvoorbeweging.nl/vergroeiing-van-de-grote-teen-hallux-valgus

De PDF documenten van bovenstaande richtlijnen zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVvP via het beveiligde intranet.


Richtlijnen en protocollen van externe partijen die raakvlak hebben met de podotherapie

NVvDP
KP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten