Kwaliteitsregistratie

U kiest uw eigen behandelaar, maar bij wie kunt u het best terecht? En is uw podotherapeut wel goed op de hoogte van recente ontwikkelingen? Voor antwoord op deze vragen is het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) opgezet. Dit register geeft inzicht in de kwaliteit van behandelaars.

Eisen

Bij registratie wordt bekeken of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw beoordeeld of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Als de geregistreerde paramedicus voldoet aan de gestelde eisen behoudt hij of zij de kwaliteitsregistratie. U kunt het Kwaliteitsregister Paramedici eenvoudig raadplegen.

Stichting ADAP: voor bewaking kwaliteit en bij- en nascholing

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici. Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen terecht bij de ADAP voor erkenning van hun activiteit. De ADAP controleert de aanvraag met behulp van een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem. De bij- en nascholingsactiviteiten van podotherapeuten worden getoetst op vakinhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische criteria. Bij voldoende kwaliteit van de aanvraag geeft de ADAP formele erkenning.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©