Voorlichtingsfilm DM - voetzorg

Er heerst vaak onduidelijkheid wat de podotherapeut doet tijdens het onderzoek waarbij hij op zoek gaat naar de oorzaak waardoor risicofactoren (die invloed hebben op het ontstaan van ulcera), zoals onderzoek naar de oorzaak van overdruk plekken, ontstaan. Nog veel te vaak merken we op dat de patiënt denkt dat de podotherapeut slechts de screening, die reeds is uitgevoerd door de POH-er, uitgebreider over doet.

Dit is natuurlijk geensinds het geval en voor onze positionering is het belangrijk hier duidelijkheid over te verschaffen. Om dit te visualiseren richting voor professionals maar ook voor patiënten heeft de NVvP een voorlichtingsfilm ontwikkeld. Hierin wordt aandacht besteed aan alle veranderingen op het gebied van DM voetzorg en de rol van de podotherapeut daarbinnen.

Voorlichtingsfilm DM-voetzorg 2015

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©