Verricht een podotherapeut ook pedicure-behandelingen?

Alleen wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag, zal een podotherapeut haar behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling een belangrijke plaats in.

terug
U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©