Niks gebroken? Aandacht voor valpreventie en voetonderzoek

Het risico op valongevallen wordt groter naar mate men ouder wordt. Vallen is dan ook de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen (65+). Het risico om te vallen is het grootst voor de oudste ouderen, zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen en ouderen met een zorgvraag, bijvoorbeeld thuiszorg of mantelzorg. De gevolgen van een valongeval kunnen heel vervelend zijn. U kunt iets breken waardoor u zich minder goed kan redden thuis of zelfs (tijdelijk) niet meer thuis kunt wonen.

Oorzaken van valongevallen

Er zijn diverse factoren die ervoor zorgen dat het risico om te vallen groter wordt. Een valongeval wordt meestal niet alleen veroorzaakt door een fysiek probleem. Bij valpreventie is er aandacht voor persoonsgebonden risicofactoren en omgevingsgebonden risicofactoren.

Bij persoonsgebonden risicofactoren voor vallen kunt u denken aan

Bij omgevingsgebonden risicofactoren kunt u denken aan

Een groot aantal van deze risicofactoren is te beïnvloeden. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het risico op vallen kleiner kan worden door deze risicofactoren te verminderen of weg te nemen. Er zijn diverse organisaties en zorgverleners die actief zijn op het gebied van valpreventie en u hierbij kunnen helpen.

Ondersteuning en advies

In veel regio’s zijn netwerken actief die zich richten op valpreventie. Deze netwerken organiseren vaak voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en andere activiteiten om u op die manier te kunnen helpen met het verminderen van de risico’s op een valongeval. U kunt dit navragen bij bijvoorbeeld seniorenorganisaties of zorgverleners in uw omgeving.

Podotherapeutisch onderzoek

Soms kunnen bepaalde voetgerelateerde factoren ook bijdragen aan valongevallen, zoals verminderde bewegingsmogelijkheid in de enkels, voetstandsafwijkingen en verminderde werking van de zenuwen in de voeten. De podotherapeut kan u helpen door het uitvoeren van een (voet)onderzoek om zo een inschatting te maken van risico’s tijdens het lopen. Er wordt dan onder andere gekeken naar de functie van uw voeten, uw looppatroon en schoeisel. Als het nodig is, stelt de podotherapeut samen met u een behandelplan op. Hierbij kunt u denken aan gerichte (schoen)adviezen, zooltherapie en/of oefeningen voor de voetspieren. De podotherapeut kan u ook verwijzen naar andere zorgverleners of instanties die u kunnen helpen bij het verminderen van risico’s op een valongeval. Kijk voor een praktijk bij u in de buurt op in de praktijkzoeker.

Soms kunnen valongevallen een medische oorzaak hebben. Neem contact op met uw huisarts als u regelmatig valt, zonder duidelijke oorzaak.

Bron: Seniorenwijzer i.s.m. Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2020 ©